NOA Menu
donderdag 31 mei 2018

Toch weer eerder met pensioen?

Vakbonden en werkgevers lijken van plan te zijn om de stijging van de AOW-leeftijd af te remmen. In een conceptakkoord over de pensioenen tussen werkgevers en vakbonden dat is uitgelekt naar De Telegraaf stijgt de AOW-leeftijd pas in 2025 naar 67 jaar, vier jaar later dan eerder werd afgesproken.

Pensioen zware beroepen

Verder zouden de sociale partners af willen van een gegarandeerd pensioen. De pensioenuitkeringen moeten gaan afhangen van het beleggingsresultaat. Ook staat in de plannen dat er meer vroegpensioenregelingen moeten komen en dat er geen persoonlijke pensioenpotjes moeten worden geïntroduceerd. Eerder leken persoonlijke pensioenen juist inzet te worden van nieuwe afspraken.

In het concept hebben de partijen ook afgesproken de doorsneepremie alleen onder strenge voorwaarden af te schaffen. Bij de doorsneesystematiek betalen ouderen en jongeren dezelfde pensioenpremie. Verder moeten zzp'ers volgens de uitgelekte plannen verplicht een pensioen opbouwen.

Ontkennen

Werkgevers en vakbonden hebben er bijna vijf jaar over gedaan om tot afspraken te komen. De sociale partners ontkennen echter ten stelligste dat er al een akkoord is bereikt. “Wij zijn met FNV en binnen de SER in gesprek over de vernieuwing van het pensioen en een toekomstbestendig pensioenstelsel, inclusief persoonlijke elementen”, laat een zegsman van werkgeversorganisatie VNO-NCW weten. Vakbond FNV verklaart op haar website dat er tijdens een onderhandelingsproces wel stukken en concepten circuleren, maar dat nog nergens een handtekening onder is gezet. “Een mogelijk pensioenakkoord is er pas als het ledenparlement van de FNV na raadpleging van de leden ergens 'ja' tegen zegt. En daar zijn we nu absoluut nog niet”, is er te lezen.

De sociale partners zijn al geruime tijd aan het praten over hervorming van het pensioenstelsel. Minister Koolmees gaf aan pas te willen reageren als er een advies van de SER ligt.

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid