NOA Menu
donderdag 8 november 2018

Te weinig oplossingen voor mkb in arbeidsmarktplan Koolmees

Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken heeft gisteren zijn voorstel voor de ‘Wet arbeidsmarkt in balans’ gepresenteerd. Doel is om de tweedeling tussen een vast dienstverband en flexwerk te verkleinen. De Raad van State oordeelde dezelfde dag al dat de nieuwe plannen "weinig kansrijk zijn om daadwerkelijk een nieuwe balans op de arbeidsmarkt tot stand te brengen".

Arbeidsmarktplan

Koolmees presenteerde woensdag 7 november de nieuwe Wet arbeidsmarkt in Balans. Het kabinet wil zoals aangekondigd in het regeerakkoord de tweedeling tussen vast en flexwerk verkleinen. Werkgevers zijn met de huidige wetgeving huiverig om vaste contracten te geven, omdat de risico’s te groot zijn. Maar gesteld wordt dat werknemers met een flexcontract te veel onzekerheid hebben over hun werk en inkomen.

Voorstel is niet in balans

De Raad van State (RvS), het belangrijkste adviesorgaan van de regering, concludeerde na het bestuderen van de plannen dat de belangrijkste verschillen tussen vast en flex met dit voorstel gewoon blijven bestaan. In principe is op een nette manier verteld dat de minister terug moet naar de tekentafel. 

Geen harde ondergrens aan bescherming voor werknemers

Koolmees wil met zijn nieuwe plannen de arbeidsmarkt toegankelijker maken. Het vaste contract wordt minder vast door onder andere het ontslagrecht te versoepelen en een nieuwe term te introduceren: de cumulatiegrond. Proeftijd wordt verlengd en er kunnen voor een langere periode maximaal drie  tijdelijke contracten worden gegeven. De periode van wordt verruimd van 24 naar 36 maanden.Tegelijkertijd wordt flexibele arbeid duurder. Zo moeten volgens het plan payrollers hetzelfde loon krijgen als collega's in vaste dienst en betalen werkgevers een hogere werkeloosheidspremie voor werknemers met een tijdelijk contract. 

Veel open eindjes

Koolmees heeft in zijn voorstel belangrijke aspecten niet beschreven. Daarvoor liggen de wensen van werknemers, werkgevers en politiek te ver uit elkaar, geeft hij aan. Nieuwe regels voor zzp’ers en ziekte- en arbeidsongeschiktheidsregelingen moeten later nog uitgewerkt worden. Ook een nieuw pensioenstelsel, een andere belofte uit het regeerakkoord, wordt niet beantwoord, omdat dit volgens Koolmees apart besproken wordt door de sociale partners.

Belangrijkste punten uit het voorstel ‘Wet arbeidsmarkt in balans’:

  • Ontslag wordt soepeler, voortaan mag je meerdere redenen aandragen voor ontslag in plaats van één.
  • Werknemers bouwen vanaf dag één ontslagvergoeding op in plaats pas na twee jaar.
  • De ontslagvergoeding wordt lager nadat een werknemer langer in dienst is.
  • De proeftijd wordt verlengd van twee naar maximaal vijf maanden.
  • Werknemers die via payrolling werken, krijgen hetzelfde loon als werknemers in vaste dienst bij hetzelfde bedrijf, pensioenen uitgezonderd.
  • Werkgevers mogen langer maximaal 3 tijdelijke contracten achter elkaar geven.
  • De werkeloosheidspremie wordt voor werkgevers duurder wanneer zij een flexibel contract aangaan met de werknemer.
  • Kleine bedrijven worden gecompenseerd voor de ontslagvergoeding als zij hun bedrijf beëindigen wegens ziekte of pensioen.

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid