NOA Menu
donderdag 15 november 2018

Subsidieregeling prakijkleren gehandhaafd tot 2023

De Subsidieregeling praktijkleren blijft in ieder geval tot 2023 gehandhaafd. De Tweede Kamer heeft bij de begrotingsbehandeling van OCW ingestemd met een motie van de VVD die ervoor zorgt dat de regeling zal worden voortgezet.

Subsidieregeling (1)

Minister van Engelshoven (OCW) was geen voorstander van de subsidieregeling praktijkleren in het mbo en wilde de regeling afschaffen, of beperken. Vervelend, want voor ondernemers die een leer-werkplek (willen) bieden, is die jaarlijkse subsidie juist belangrijk. Het schrappen van of het korten op de regeling zou in Nederland tienduizenden leer-werkbanen gaan kosten, met name in het midden- en kleinbedrijf. 

Cruciale subsidie

Voor kleinere bedrijven zijn de kosten voor een BBL-student het moeilijkst op te brengen. De subsidie van maximaal €2.700 is een cruciale tegemoetkoming in de kosten van de begeleiding van mbo-studenten op de werkvloer door hiervoor getrainde praktijkbegeleiders. Het is nu gelukkig duidelijk dat de regeling voor de komende jaren behouden blijft. Ondernemers kunnen zonder zorgen leerlingen voor een langere periode aan hun bedrijf binden. Dat is goed voor de leerbedrijven, maar ook voor mbo-studenten en de arbeidsmarkt. Praktijkleren (BBL, vier dagen werken, een dag school) is een zeer succesvolle route naar duurzame instroom op de arbeidsmarkt; zowel voor jongeren als voor volwassenen die zich willen om- of bijscholen.

Subsidieregeling praktijkleren is tegemoetkoming

“Bedrijven die leerlingen intern opleiden zijn ontzettend belangrijk”, zegt ook VVD-Kamerlid El Yassini. “Leren doe je immers het snelste en beste op de werkvloer zelf. Omdat werkgevers hier een enorme investering in doen, in geld en tijd, vindt de VVD het belangrijk om bedrijven hierin tegemoet te komen. De subsidieregeling praktijkleren is zo’n tegemoetkoming. Even leek deze regeling weg te vallen, maar dat was voor de VVD onacceptabel. Met dank aan ideeën uit het bedrijfsleven hebben wij ons kunnen inzetten voor het behoud van de regeling, en met succes.” 

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid