NOA Menu
donderdag 4 oktober 2018

STUC Werk en Leren wordt NOA Opleidingsbedrijf Afbouw

Omdat STUC Werk en Leren de lading niet meer volledig dekt, gaat de landelijke federatie van samenwerkingsverbanden verder onder de naam NOA Opleidingsbedrijf Afbouw. De naamsverandering hangt nauw samen met het Instroomplan sector Afbouw dat de sociale partners NOA, FNV Bouwen & Wonen en CNV Vakmensen samen met Savantis hebben opgesteld.

STUC Wordt NOA Opleidingsbedrijf Afbouw

Dat de afbouwbranche een schreeuwend tekort aan goede vakmensen heeft, hoeven we u niet meer uit te leggen. Maar NOA heeft samen met de sociale partners en Savantis de handschoen opgepakt en maakt er werk van om meer jongeren enthousiast te maken voor de verschillende disciplines in de afbouw. Eén van de zaken die zijn aangepakt, is de naam van het samenwerkingsverband waarbinnen we mensen opleiden te wijzigen. STUC Werk en Leren wordt NOA Opleidingsbedrijf Afbouw. En daaronder vallen straks meer onderwijsinstellingen en leerbedrijven dan ooit. 

We bevroegen Toine Visker, locatiemanager STUC Zuid-West, Harjan Groenhof STUC Noord-Nederland en John Broeders van STUC Zuid-Nederland over de naamsverandering. 

Waarom is gekozen voor een nieuwe naam?

Harjan Groenhof: “De afbouw omvat meer dan alleen stukadoren, om ook de overige takken van sport niet te vergeten, hebben we gemeend een algemenere naam te moeten hanteren.” 

STUC Werk en Leren bestaat sinds 2011. Is het niet een beetje snel om nu al de naam te veranderen? 

Toine Visker:“Die vraag is inderdaad meerdere keren gesteld. STUC Werk en Leren was natuurlijk een catchy naam. Die bekte lekker en lag goed in het gehoor. We hebben er dus echt mee gestoeid. NOA Opleidingsbedrijf Afbouw is weliswaar niet de meest flitsende naam, maar hij dekt wel de lading. Het geeft perfect aan waar we voor staan. Want toekomstige leerlingen moeten weten dat de afbouw een brede en gevarieerde sector is.” 
Groenhof: “Ach, wat is snel? Wellicht hadden we daar eerder op kunnen anticiperen. Maar het is nu eenmaal zo gelopen. Ik verwacht niet dat dit voor verwarring gaat zorgen. Uiteraard zorgen we ervoor dat we de naamswijziging overal goed kenbaar gaan maken.”

De oude naam dekte de lading dus niet meer.

Visker: “Juist. NOA staat voor zoveel meer dan stukadoren. Vloerenbedrijven, plafond- en wandmontagebedrijven en natuursteenbedrijven. Stuk voor stuk lopen ze tegen dezelfde uitdaging aan: hoe zorg je als branche voor voldoende goed opgeleide mensen. Dat hoeven heus niet alleen jongeren te zijn, maar ook zij-instromers, statushouders, mensen die de sector in de crisis noodgedwongen hebben verlaten. Dan moet je in de naamgeving niet alleen maar focussen op stukadoors. En daarbij komt dat NOA één van de belangrijke contribuanten is van het plan. Dan is het belangrijk dat de achterban ziet waar het geld aan wordt uitgegeven.” 
John Broeders: “Hoewel we altijd al meer deden dan alleen stukadoors opleiden, suggereerde de naam Stuc Werk en Leren iets anders. Andere disciplines kwamen slechter in beeld. Ik vind het ook wel professioneel ogen dat een opleiding nu de naam draagt van de brancheorganisatie die erachter staat en die meebetaalt. Nadeel is dat we ook leerbedrijven bedienen die (nog) geen lid zijn van NOA. Aan ons als samenwerkingsverband de taak om dat ook mee te nemen. We hebben zeer recent een ambassadeur aangenomen die niet alleen leerlingen gaat werven op vmbo’s, maar ook bedrijven gaat aanmoedigen leermeesters te leveren en lid te worden van NOA.” 

Werpt het ‘Actieplan Instroombevordering’ al vruchten af? 

Toine: “Dat kun je nu nog niet zeggen. Maar de aandacht voor de krapte op de arbeidsmarkt heeft zeker geholpen. De opleidingen zitten stuk voor stuk voller dan een jaar geleden. In alle windstreken trekt het aan. Het helpt natuurlijk dat het rondzingt dat er weer voldoende werk in de afbouw is.” 
Harjan: “Vooralsnog is het aantal aanmeldingen (bij STUC Noord-Nederland) vrijwel gelijk aan voorgaande jaren, zo’n plan is ook niet in enkele maanden gereed. Wel merken we dat een aantal acties al effect hebben, met name vanuit vmbo-scholen en -docenten krijgen we vragen over wat we voor hen kunnen betekenen.”
John: “Ik hoop ook dat de bedrijven zelf wat harder gaan roepen wat voor mooi werk ze maken. Het imago van de sector moet echt veranderen en dat kunnen de bedrijven alleen zelf. Zodra jongeren op de voetbal of tijdens het stappen aan elkaar gaan vertellen dat ze zo’n mooie baan met goede mogelijkheden en een opleiding in de afbouw hebben, gaat het als een lopend vuurtje rond. Dan lost het zich bijna vanzelf op.”

Komt de nieuwe toestroom alleen van jongeren?

Visker: “Nee, al merk je dat ook die steeds vaker voor een afbouw opleiding kiezen. Zowel jongens als meisjes trouwens. We zien echter ook steeds meer mensen die tijdens de crisis voor een ander beroep hebben gekozen, maar nu toch voor hun oude liefde kiezen. Die laten zich nu omscholen omdat er in de bouw weer volop kansen zijn.” 
Groenhof: “Ik verwacht dat de groei voornamelijk ontstaat door jongeren die doorstromen vanuit het vmbo, daarnaast zijn zij-instromers zeker welkom.”

Hoe is de verdeling tussen leerlingen in de verschillende disciplines?

Broeders: “Hier in het zuiden is 98 procent stukadoor. En op dit moment is er zelfs niet één leerling die de opleiding voor plafond- en wandmonteur volgt. Daar hebben we veel discussie over met de ROC’s. Die zeggen: ‘lever maar 25 leerlingen, dan starten wij een opleiding.’ Terwijl wij juist willen dat ze eerst een opleiding beginnen. Dan volgt de toestroom vanzelf. Wat er niet is op school, kun je ook niet kiezen.” 
Groenhof: “Ook in het noorden blijft stukadoren de populairste opleiding. Gevolgd door Plafond- en wandmonteur.

Wat moet er gebeuren om meer instroom van leerlingen te krijgen in de andere afbouwdisciplines?

John: “Allereerst moet er op vmbo’s veel meer aandacht voor de afbouw komen. Daar werken we aan. Leerlingen kunnen daar nu kiezen voor een vak als ‘wandafwerking’. Maar dat zegt een 14-jarige helemaal niets. Ze moeten de vakken bij hun naam gaan noemen. Verder zijn we bezig om op een aantal scholen wandmontage aan te bieden. En we halen ook vmbo’ers op met een busje. Kunnen ze bij ons in het opleidingscentrum een dag lang alle vakken uitproberen. Het is missionariswerk.” 

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid