NOA Menu
woensdag 6 mei 2015

STUC Oost Nederland krijgt nieuwe impuls

“Samen opleiden - zonder werkgeversrisico - is een stuk simpeler!”

Veel ondernemers vinden het moeilijk om een leerling in dienst te nemen. Daarom bieden de samenwerkingsverbanden van STUC werk en leren de oplossing: Zonder werkgeversrisico kun je samen met collega-ondernemers een jongere het vak leren én gebruik maken van zijn talent. In het noorden en zuiden werkt dit al enkele jaren erg goed. Ook in Oost-Nederland is er onlangs een nieuwe impuls gegeven aan het samenwerkingsverband om samen leerlingen op te leiden.

Stuc Oost Nederland krijgt nieuwe impuls

Hein Polinder is directeur van STUC Oost-Nederland, het samenwerkingsverband dat gevestigd is in Zutphen en de opleiding verzorgt van jongeren in het oosten van het land. Dat gebied strekt zich uit van Zwolle, Enschede tot ongeveer Nijmegen. 

Vernieuwd bestuur

De afgelopen jaren kwam behoorlijk de klad in het opleiden van jongeren. Dat valt niemand te verwijten. Omdat het opleiden van leerlingen belangrijk is om vakmanschap te behouden én de continuïteit van ondernemingen zeker te stellen, is onlangs het bestuur van het samenwerkingsverband vernieuwd. Hein Polinder is en blijft het eerste aanspreekpunt voor STUC Oost-Nederland, maar in de regio mag men ook te rade gaan bij één van de bestuurders en adviseurs: Hans Geerken, Thijs Bouwhuis, Raymond Janssen, Arjen Jansen, Gerben Boeve, Huub Haafkes en Alex de Ruiter.

‘Groot én klein’ kunnen meedoen

Zij zien een gezamenlijk belang om op te leiden en hebben de krachten gebundeld om collega’s in de regio te overtuigen ‘mee te doen’. Op 1 april was er een bijeenkomst, waar het nieuwe bestuur op een behoorlijke opkomst van geïnteresseerden mocht rekenen. “Maar we hebben nog meer ondernemers nodig, die zich aan het samenwerkingsverband willen verbinden”, legt Hein Polinder uit. Met minimaal 25 ondernemers kunnen we tenminste 5 tot 20 leerlingen goede scholing én voldoende leerplekken in de praktijk bieden. Zowel werkgevers met personeel als ondernemers zonder personeel zijn welkom. Natuurlijk moet een bedrijf aan de voorwaarden voldoen om een plaats te bieden aan leerlingen, maar daarvoor komen ook ZZP-ers in aanmerking. Tijdens de bijeenkomst merkten we dat dit bij weinig ZZP-ers bekend is.”

Geen leerarbeidsovereenkomst voor ondernemer

Het grote voordeel van een samenwerkingsverband is, dat deleerling in dienst treedt van het samenwerkingsverband en wordt geplaatst bij één of meerdere leerbedrijven.Het samenwerkingsverband sluit de verplichte leerarbeidsovereenkomst met de leerling af. Het bedrijfsrisico komt hierdoor dus ook bij het samenwerkingsverband te liggen, in plaats van bij de ondernemer. Aanvullende administratieve ‘rompslomp’, verplichte afdrachten en natuurlijk de zorg voor juiste scholing ligt eveneens in handen van het samenwerkingsverband. 

Alleen gewerkte uren betalen

“Een lidbedrijf van het samenwerkingsverband betaalt alleen voor de gewerkte uren van de leerling”, vertelt Hein Polinder. “Bovendien hebben cao-partijen nieuwe aantrekkelijke tarieven afgesproken, te vinden op de site van www.stucwerkenleren.nl. De arbeidskosten van de leerling zijn via het samenwerkingsverband nagenoeg gelijk aan de kosten die een ondernemer heeft als hij zelf een leerling in dienst neemt. Ondernemers, die mogelijk belangstelling hebben voor het samenwerkingsverband kunnen ons gerust vragen een vrijblijvend rekensommetje te maken.” 

Wintermodel

“Het is de bedoeling dat we gaan werken met een zogenaamd wintermodel”, vervolgt Polinder. “Dat houdt in dat de leerling-werknemer in het laagseizoen wordt geschoold, medio november tot en met april, zodat de leerling in de maanden dat de meeste productie wordt gedraaid beschikbaar is voor de ondernemer.”

Uitzendbureau of STUC?

Veel ondernemers twijfelen of er voldoende werkaanbod komt om plaats te bieden aan een leerling. Maar in korte tijd kunnen er veel opdrachten binnenstromen. De behoefte aan flexibele arbeidskrachten is de laatste jaren enorm gestegen. Sommige bedrijven schakelen daarom een uitzendbureau in. STUC Oost-Nederland is geen uitzendbureau, maar een verlengstuk van de branche en daarom zijn de samenwerkingsverbanden een veel betere, toekomstgerichte oplossing. “Ondernemers kunnen namelijk zelf aangeven wanneer ze plek hebben voor een leerling, die ze dan in de opleiding via STUC laten lopen”, legt Hein Polinder uit. “Je krijgt dan een gemotiveerde jongere, die ook nog eens een goede brede opleiding volgt en binnen enkele jaren een uitstekende vakman kan worden.” 

Daarom een samenwerkingsverband!

“Op dit moment hebben we diverse goede leerlingen in ons bestand, maar een gebrek aan lidbedrijven die deze jonge talenten een werkplek kunnen bieden”, vertelt Polinder. “Jammer, want straks hebben we deze vakmensen in de dop echt hard nodig. Wie de jeugd heeft, heeft immers de toekomst. Om kennis en vakmanschap in de onderneming én de bedrijfstak te behouden, moet er nu geïnvesteerd worden in professionele scholing!”  

Voor uitgebreide info: www.stucwerkenleren.nl

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid