NOA Menu
donderdag 14 december 2017

Secretariaat BOVATIN wordt vanaf 1 januari 2018 bij NOA onder gebracht

Met ingang van 1 januari 2018 zal het bondsbureau van BOVATIN, de Bond voor Aannemers in Tegelwerken, worden ondergebracht bij NOA in Veenendaal. Ook wordt er gewerkt aan aansluiting van de tegelzetbedrijven bij de Geschillencommissie Afbouw.  

Bovatin

Sinds 1950 is de Bond voor Aannemers in Tegelwerken, BOVATIN, in Nederland de landelijk erkende brancheorganisatie van tegelzetters in Nederland. Omdat tegelzetten wordt gezien als onderdeel van de afbouw bestaan er al veel intensieve contacten tussen NOA en BOVATIN. In 2016 heeft dat geleid tot de eerste versie van een samenwerkingsovereenkomst. 

Toetreding Geschillencommissie Afbouw

Als gevolg van de afspraken die toen zijn gemaakt, zal BOVATIN naar verwachting in 2018 toetreden tot de onafhankelijke Geschillencommissie Afbouw. Leden van BOVATIN zullen daarvoor nieuwe algemene leveringsvoorwaarden gaan hanteren, die zijn overeengekomen met de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis. Voorwaarde is nog wel dat de ledenvergadering van BOVATIN met het gebruik van deze consumentenvoorwaarden instemt. 

Bondsbureau ondergebracht in Veenendaal

Belangrijk is ook dat de besturen van BOVATIN en NOA overeenstemming hebben bereikt dat het bondsbureau van BOVATIN met ingang van 1 januari 2018 wordt ondergebracht bij NOA in Veenendaal. Besturen van beide organisaties hebben afgesproken dat nader overleg wordt gevoerd over de manier waarop belangenbehartiging op het terrein van bedrijfstakzaken en individuele dienstverlening verder kan worden geïntensiveerd. BOVATIN heeft als landelijke branchevereniging ongeveer 250 leden die in geheel Nederland gevestigd zijn.

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid