NOA Menu
woensdag 9 november 2016

Schaarste op woningmarkt volgens EIB bewust door overheid gecreëerd

In de meeste Nederlandse provincies is het planaanbod ontoereikend om de trendmatige woningvraag in de komende 10 jaar op te vangen. Volgens EIB worden vanwege overheidsbeleid te weinig huizen gebouwd. Elk jaar zijn ruim 75.000 nieuwbouwwoningen nodig om woningschaarste te voorkomen. Vorig jaar werden er minder dan 50.000 opgeleverd. Dit jaar worden er niet eens 60.000 woningen gehaald.

Woningtekort

Als er geen nieuwe locaties worden ontwikkeld, dan zal schaarste op de woningmarkt het beeld vormen in de meeste Nederlandse regio’s. Het Rijk, de provincies en gemeenten zijn daar deels verantwoordelijk voor stelt Taco van Hoek, directeur van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB).

Bewust te weinig bouwplannen

Uit onderzoek van EIB blijkt dat er in alle provincies te weinig concrete bouwplannen zijn. “Het planaanbod wordt soms bewust laag gehouden”, beweert Van Hoek. “Er is zelf een adviesbureau dat heeft opgeroepen om met het planaanbod op 80 procent van de vraag te zitten, want dan weet je zeker dat je weinig risico loopt met de Ladder Duurzame Verstedelijking.” Van Hoek ziet liever een andere, sterkere rol van de overheid in het ruimtelijk beleid. Hij denkt aan het schrappen van de rode contouren rond de stad en aan het tekenen van groene contouren rond beschermde gebieden. De overheid mag ook stevige eisen stellen aan de kwaliteit van de bebouwing.

Door woningschaarste stijgen de prijzen van woningen, is het keuzeaanbod beperkt en worden mensen opgejaagd bij het nemen van grote aankoopbeslissingen.

Investeringen in de bestaande woningvoorraad 

De studie biedt daarnaast een verkenning van de investeringsopgaven in de woningbouw. Hierbij is de periode 2016-2030 verkend aan de hand van de verwachte trendmatige demografische en economische ontwikkeling. Opvallend zijn met name de forse investeringen in de bestaande woningvoorraad. Realisatie van ambitieuze doelstellingen rond duurzaamheid zou bij de huidige techniek een investering vereisen van € 130 miljard in de komende 15 jaar. Voor de algemene kwaliteitsverbetering van de voorraad - inclusief vervanging - is nog eens ruim € 150 miljard aan investeringen nodig. Kwantitatief minder omvangrijk, maar belangrijk voor specifieke groepen en regio's zijn de uitdagingen rond funderingsherstel en asbestverwijdering. Ook herstel van aardbevingsschade en aardbevingsbestendig bouwen zorgen voor bijzondere bouwopgaven. In de provincie Groningen zorgt deze factor voor een toename van de woningbouwinvesteringen met 20% in de komende 15 jaar.

Voor meer info: persbericht EIB

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid