NOA Menu
woensdag 23 oktober 2013

Ruim 90 miljoen euro aan boetes voor malafide uitzendbureaus

Regelmatig wordt het secretariaat geconfronteerd met vragen omtrent het wel en niet illegaal werken door buitenlandse arbeidskrachten (ZZP-ers en/of werknemers) in Nederland. Met enige regelmaat blijken op diverse projecten buitenlandse arbeidskrachten aan het werk te zijn, die tegen dermate lage tarieven werken, dat er geen sprake meer is van eerlijke concurrentie. Bepaalde uitzendbureaus werken met bijzondere constructies... NOA heeft meermalen bij de politiek aangekaart dat malafide en schijn constructies aangepakt moeten worden. Niet zonder succes!

Uitzendbureaus

De afgelopen anderhalf jaar hebben Inspectie SZW, de Belastingdienst en de Stichting Naleving Cao voor Uitzendkrachten gezamenlijk voor meer dan 90 miljoen euro aan boetes en naheffingen opgelegd aan malafide uitzendbureaus. Dat schrijft minister Asscher van Sociale Zaken (SZW) aan de Tweede Kamer in een brief over de aanpak van malafide uitzendbureaus. De komende tijd trekt hij het net rondom malafide uitzendondernemingen nog verder aan.

Eén van de maatregelen is om niet alleen het malafide uitzendbureau te beboeten, maar ook de leidinggevende(n) daarachter. Dit om te voorkomen dat boetes worden ontlopen door een uitzendbureau failliet te laten gaan. De Belastingdienst en Inspectie SZW gaan malafide doorstarters aanpakken door eerder opgelegde boetes te verhalen op het 'nieuwe' uitzendbureau van een foute uitzendondernemer. Bij herhaalde overtreding wordt sneller faillissement aangevraagd voor een uitzendbureau. Verder kunnen leidinggevenden van malafide bureaus een bestuursverbod van de rechter krijgen. Asscher wil ook de inspectiegegevens openbaar maken om werknemers en ondernemers te waarschuwen voor foute uitzendbureaus.

Het Interventieteam Aanpak Malafide Uitzendbureaus, een samenwerking tussen Inspectie SZW, Belastingdienst en UWV, is sinds halverwege vorig jaar zestig onderzoeken gestart. Het interventieteam blijft ook in volgend jaar operationeel. Ook de Kamer van Koophandel (KvK) speelt een rol bij de aanpak door lege ondernemingen (een juridische huls zonder bedrijfsactiviteit) op te heffen, zodat deze niet gebruikt kunnen worden voor malafide praktijken.

Bij het meldpunt Aanpak Malafide Uitzendbureaus zijn in anderhalf jaar tijd ruim elfhonderd meldingen binnengekomen. Asscher heeft ook afspraken gemaakt met Polen, Roemenië en Bulgarije over het uitwisselen van gegevens. Tot slot werkt ook de uitzendsector zelf aan een kwaliteitsslag. Zo wordt het keurmerk van de Stichting Normering Arbeid (SNA) verder verbeterd en controleert de SNA het keurmerk intensiever. 

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid