NOA Menu
vrijdag 17 augustus 2018

Procedure verkiezing nieuwe Ledenraad voor periode 2019-2022 van start

Elke vier jaar worden de leden van de NOA Ledenraad gekozen. Tijdens de laatste Algemene Ledenvergadering van NOA op 2 juni 2018 zijn besluiten genomen over de samenstelling en procedure van de verkiezing nieuwe Ledenraad. Daarom starten we nu de procedure op voor de Ledenraadsperiode van 2019-2022. We geven graag de meest voorkomende vragen en antwoorden.

Verkiezingen-Ledenraad 

Deze week worden alle brieven verstuurd betreffende de kandidaatstelling aan de leden van NOA, de afdelingen die bestonden ten tijde van het bestaan van rechtsvoorganger NAVAS en de sectoren die een lid van de Ledenraad mogen benoemen. Ieder NOA-lid kan zich kandidaat stellen voor de Ledenraad, maar hoe worden de leden gekozen? We zetten de meest gestelde vragen (uiteraard met de antwoorden) op een rijtje:

Wat is de taak van de Ledenraad?
De Ledenraad adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd over alle onderwerpen die het bestuur en de Ledenraad van belang achten. Bovendien kan de Ledenraad namens de vereniging instemmen met een principeakkoord voor de cao en de begroting van de vereniging. De Ledenraad komt tenminste twee keer per jaar bijeen. Afhankelijk van de onderwerpen kunnen meerdere vergaderingen worden uitgeschreven.

Hoe wordt de nieuwe Ledenraad samengesteld?
De ledenraad kent de volgende samenstelling:

  1. De ledenvergaderingen van de sectorverenigingen Grootbedrijven, Jong Management, OZP-Afbouw, het Neerlandsch Stucgilde, Terrazzo NOA Andrean, Vereniging Kalkzandsteen Lijmbedrijven en de Federatie van NOA-opleidingsbedrijven mogen één lid in de Ledenraad verkiezen; 
  2. Nederland wordt opgesplitst in vijf regio’s. Iedere regio mag vijf kandidaten verkiezen. Daarbij gelden de volgende uitgangspunten:
  • Twee leden worden gezamenlijk benoemd door de in de betreffende regio gevestigde afdelingen van NOA die afkomstig zijn uit de periode dat de rechtsvoorganger van NOA, NAVAS, nog bestond;
  • Eén lid wordt door en vanuit de in de betreffende regio woonachtige/gevestigde leden van de Hoofdsector Stukadoren & Afbouw gekozen; 
  • Eén lid wordt door en vanuit de in de betreffende regio woonachtige/gevestigde leden van de Hoofdsector Vloeren & Terrazzo gekozen;
  • Eén lid wordt door en vanuit de in de betreffende regio woonachtige/gevestigde leden van de Hoofdsector Plafond- & Wandmontage gekozen;
  • Eén lid wordt door en vanuit de in de betreffende regio woonachtige/gevestigde leden van de Hoofdsector ABN Natuursteen gekozen.

Hoe kan ik in de nieuwe Ledenraad worden gekozen?
Ieder lid van NOA kan zich kandidaat stellen voor de Ledenraad. Is er sprake van slechts één kandidaat van een Hoofdsector in een regio, dan is de betreffende kandidaat verkozen. Zijn er meerdere kandidaten dan volgt er een schriftelijke stemming. Alle leden van de betreffende Hoofdsector in de betreffende regio hebben stemrecht.

Als u lid bent van een regionale afdeling afkomstig uit de rechtsvoorganger van NOA, NAVAS, of een sectorvereniging, dan kunt u zich ook kandidaat stellen bij de secretaris van de betreffende afdeling of sectorvereniging. De leden van de betreffende afdeling of sector moeten dan beslissen of de kandidatuur wordt overgenomen.

Het reglement bepaalt uitdrukkelijk dat het een kandidaat niet is toegestaan meer dan één zetel in de Ledenraad te vervullen. Iemand kan dus niet lid zijn namens bijvoorbeeld de Hoofdsector Plafond- & Wandmontage in de regio Noord-Oost én bijvoorbeeld de NOA-sector Grootbedrijven. Een NOA-lid heeft wel het recht om zich zowel kandidaat te stellen voor de regionale afdeling en/of sectorvereniging als hij/zij daarbij is aangesloten en voor een hoofdsector in de regio. Echter als iemand wordt benoemd door de regionale afdeling / sectorvereniging, dan kan men niet meer verkozen worden tijdens de rechtstreekse verkiezing voor de hoofdsector in de regio.

Hoe en wanneer kunt u zich kandidaat stellen?
Ieder NOA-lid ontvangt per post een kandidaatstellingsformulier voor de Ledenraad. Deze moet uiterlijk 8 oktober 2018 bij het NOA-secretariaat zijn ingediend. Ook de voorgedragen kandidaten namens de sectorverenigingen en regionale afdelingen moeten uiterlijk op 8 oktober 2018 bij de secretaris van NOA zijn ingediend.

Hoe is Nederland ingedeeld voor de Ledenraadsleden die voor een hoofdsector of afdeling in de regio zich kandidaat stellen?
Nederland is opgesplitst in vijf regio’s met de volgende gebiedsindeling:

Regio Noordoost: Provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel
Regio Noordwest: Provincies Noord-Holland en Flevoland
Regio Midden: Provincies Gelderland en Utrecht
Regio Zuidoost: Provincies Limburg en Noord-Brabant
Regio Zuidwest:  Provincies Zuid-Holland en Zeeland

Waaraan moet een kandidaat voor de NOA Ledenraad voldoen?
Een kandidaat moet wel aan bepaalde eisen voldoen om te worden verkozen tot lid van de Ledenraad. Men moet onder andere ondernemer dan wel directielid zijn, minimaal een half jaar lid zijn van NOA, aan alle financiële verplichtingen jegens de vereniging hebben voldaan en 18 jaar of ouder zijn. Een exact overzicht van alle eisen waaraan een kandidaat moet voldoen, kunt u vinden in het verkiezingsreglement.

Wanneer vinden de rechtstreekse verkiezingen plaats?
In beginsel zijn de rechtstreekse schriftelijke verkiezingen voorzien vanaf de tweede helft oktober. De gewaarmerkte stembiljetten worden samen met een overzicht van de kandidaten tijdig toegestuurd. Ieder lid heeft na verzenddatum twee weken de tijd om zijn/haar stem uit brengen. De verkiezingen in de regio’s vinden alleen plaats als er meer kandidaten dan zetels zijn.

Welke tegemoetkoming geldt bij een lidmaatschap van de Ledenraad?
Voor het bijwonen van de Ledenraadsvergaderingen wordt een vacatie- en reiskostenvergoeding toegekend conform de NOA-reiskostenregeling.

Andere vragen?
Als zaken u nog niet geheel duidelijk zijn, of u andere vragen heeft, neem dan contact op met ons secretariaat te Veenendaal.

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid