NOA Menu
woensdag 5 juni 2013

Principebesluit tot samenwerking met AFNL

De besturen van Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra (AFNL) en NOA hebben het principebesluit genomen tot nauwere samenwerking tussen de beide organisaties.

Samenwerken

Ontwikkelingen in de sectoren, mede als gevolg van crisis, veranderende vraag, afname van het bouwvolume en fundamentele wijzigingen in de arbeidsmarkt, liggen aan deze krachtenbundeling ten grondslag. Ook het feit dat de werkzaamheden van de leden van beide organisaties in elkaars verlengde liggen, heeft aan dit principebesluit bijgedragen. 

Arbeidsmarkt en sociale zaken vragen om samenwerking

Met name op de inhoudelijke terreinen arbeidsmarkt; werkgelegenheid, onderwijs, opleidingen en het sociale vlak; en arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en pensioenen liggen beleidspunten bij beide organisaties dicht tegen elkaar aan. In de komende maanden kunnen daarin eerste gezamenlijke stappen worden gezet. We streven in dit verband zowel naar samenwerking op het gebied van collectieve belangenbehartiging als op dat van individuele dienstverlening. Daarnaast wordt gekeken in welke vormen van dienstverlening verdere samenwerking kan worden gezocht.

Uitgangspunten samenwerking

Centraal uitgangspunt voor de samenwerking is dat deze geschiedt op basis van twee zelfstandige en gelijkwaardige organisaties. Beide organisaties - AFNL en NOA - hebben hun eigen activiteiten, begroting en personeelsbestand. Om de samenwerking vanuit juridisch, organisatorisch en financieel oogpunt goed te laten verlopen, wordt onderzocht hoe de vormgeving van deze samenwerking kan worden verankerd. Bij de totstandkoming van deze samenwerking zijn besturen van mening dat het uit oogpunt van efficiency, zowel inhoudelijk als financieel, verstandig is de secretariaten van beide verenigingen in één pand te huisvesten. De huidige locatie van NOA in Veenendaal biedt hiervoor de beste gelegenheid. Voorzitter Jan van de Kant gaf over vorenstaande tijdens de algemene ledenvergadering van NOA op 31 mei al een toelichting.

AFNL en NOA staan voor 3400 bedrijven

AFNL en NOA vertegenwoordigen samen 3400 bedrijven in de sectoren hoofdaannemers bouw, hellende-, leien- en rieten daken, metselen, voegen, tegelzetten, grond- weg- en waterbouw, mechanisch straten, steigerbouw, wapeningsstaal, zink, slopen, betonboren, kitten, kalkzandsteen lijmen, stukadoren en afbouw, plafond- en wandmontage, vloeren- en terrazzobedrijven. 

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid