NOA Menu
donderdag 2 juli 2015

Principe-akkoord cao Afbouw betekent kostendaling voor werkgevers

Op 1 juli 2015 hebben NOA en de vakbonden FNV en CNV-vakmensen een onderhandelingsresultaat bereikt voor een nieuwe cao Afbouw met een looptijd van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2017. Naast loonstijging voor werknemers treden er als gevolg van afspraken in de nieuwe cao loonkostendalingen op voor werkgevers. Dat gebeurt onder andere door de afschaffing van cao-fondsen, aanpassing en het op termijn verdwijnen van premies en verdere flexibilisering van cao-afspraken.

CAO-Afbouw

De principe-afspraken zien er als volgt uit:

 • Op 1 januari 2016 verdwijnen het vakantiefonds en het Aanvullingsfonds WW. De premies aanvullingsregeling 55-/55+ worden aangepast en zullen op termijn verdwijnen.
 • Seniorendagen worden per 1 januari 2016 afgeschaft. Er komt een overgangsregeling voor werknemers die op 31 december 2015 55 jaar of ouder zijn.
 • Door aanpassing van het dagvenster van 06.00 uur in de ochtend tot 20.00 uur in de avond kan de arbeidstijdenregeling worden verruimd, indien de werkgever dat met zijn personeel afstemt. Daardoor is er pas sprake van overwerk als de werknemer in een periode van vier weken meer dan 150 uur heeft gewerkt.
 • De regeling reiskosten/reisuren wordt versoberd door aanpassing van de maximale vergoeding reiskosten, uitbreiding van de reistijd die voor rekening van de werknemer komt en verlaging van het tarief tot € 10,- bruto per reisuur dat door de werkgever moet worden betaald.
 • Loondoorbetaling bij ziekte wordt veranderd. In het eerste jaar behoeft de werkgever geen 100%, maar 85% loon door te betalen. In het tweede jaar van ziekte moet de werkgever ook 85% van het loon door betalen. De wachtdagen komen te vervallen.
 • De salarissen van leerlingen zijn substantieel verlaagd.

Overige afspraken die van belang zijn

 • De salarissen van werknemers worden als volgt aangepast: 1% op 1 september 2015 of zoveel later als de bepaling algemeen verbindend is verklaard, 2,5% op 1-1-2016, 2,5% op 1-1-2017 en 0,5% op 1-7-2017.
 • Cao-partijen investeren fors in duurzame inzetbaarheid. Werkgevers dragen hiertoe 0,5% premie bij en werknemers 0,25%.
 • De eindejaarsuitkering WAO/WIA wordt afgeschaft. Er komt een overgangsregeling voor de mensen die tot en met 31 december 2015 zijn ingestroomd.
 • Partijen spreken af gezamenlijk een modelovereenkomst voor ZZP-ers te ontwikkelen die na twee jaar verplicht moet worden gehanteerd.
 • Partijen besluiten om aansluiting te zoeken bij het initiatief van cao-partijen bouw tot invoering van de bouw-ID (pas op de bouwplaats).
 • Partijen besluiten tot intensivering van de controle naleving cao door het Loket Eerlijke Afbouw (LEA).

De afspraken, die voor werknemers loonstijgingen en voor werkgevers loonkostendalingen met zich mee brengen, worden binnenkort ter goedkeuring aan de Ledenraad van NOA voorgelegd.

Leden kunnen in de rechterkolom het volledige onderhandelingsresultaat cao Afbouw 2015-2017 downloaden na inloggen met gebruikersnaam en wachtwoord. Als u het onderhandelingsresultaat niet ziet, dan moet u eerst bovenaan deze pagina inloggen bij 'LEDEN LOGIN'. Elk NOA-lid heeft een eigen gebruikersnaam en wachtwoord. Als u nog niet eerder bent ingelogd, dan activeert u eenmalig uw account. U gebruikt hiervoor het algemene e-mailadres, welke gelinkt is met de ‘stuur een bericht’ button op uw bedrijfspagina. Mocht u uw wachtwoord vergeten zijn, dan kunt u die online aanvragen.  

Download dit persbericht al word-document.

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid