NOA Menu
donderdag 22 januari 2015

Politieke lobby van NOA en AFNL

In het jaar 2014 hebben NOA en AFNL de politiek flink bewerkt om steun te zoeken voor onze standpunten. Meer dan andere sectoren van de Nederlandse economie is de bouwnijverheid geraakt door de gevolgen van de economische crisis. We schetsen u graag een beeld van onze lobby-activiteiten en de thema’s die wij met politici bespreken.

Natuurlijk kan de oorzaak van de crisis niet alleen nationale politici worden verweten. Toch zijn er vele onderwerpen waar de Nederlandse politiek wél invloed op kan uitoefenen: oneerlijke concurrentie, schijnzelfstandigheid, verdere inperking van flexibiliteit bij arbeidsovereenkomsten en de invoering van transitievergoedingen verbeteren het perspectief tot ondernemen in de bouw en afbouw niet. Maar niet alleen deze onderwerpen staan op de politieke agenda van NOA en AFNL. Ook de stilstand in de nieuwbouw, gevolgen van het wegvallen van de schenkingsvrijstelling per 1 januari 2015, de toekomst van het laag btw-tarief en de geringe interesse van het Ministerie van Economische Zaken voor de bouwnijverheid kwamen aan de orde in het overleg met ministeries, bewindspersonen en fracties in de Tweede Kamer.

Afbouwzaken 

In het eerste verenigingsmagazine van het nieuwe jaar biedt onze algemeen secretaris Frank Rohof een terugblik op de in 2014 verrichte activiteiten om de politiek te bewegen maatregelen te treffen. Download het volledige artikel uit Afbouwzaken 1:

Afbeelding Politieke Lobby

 

In 2015 blijven wij op de trommel slaan

“De politiek is een arena voor de grootste schreeuwlelijkerds én die met een brutale mond” schetste CDA-er Omtzigt ons, dus wij stellen ons niet meer bescheiden op om de belangen van ondernemers in de afbouw te behartigen. Er staat veel op het spel. Daarom blijven wij ook dit nieuwe jaar op de trommel slaan! Het onder de aandacht brengen van onze zorgen en zienswijzen leidt niet onmiddellijk tot resultaat, maar wij ervaren wel een breed begrip voor onze zienswijzen. Op termijn zal dat zeker tot concrete resultaten leiden.

Thema’s die wij met de politiek bespreken

Sociale zaken / arbeidsmarkt

 • Aanpak schijnconstructies; invoeren aansprakelijkheid voor gehele keten, incl. opdrachtgevers
 • Introductie bouwpas
 • Heldere wettelijke definitie van ZZP-ers
 • Loondoorbetaling 2e ziektejaar voor mkb schrappen uit wet
 • Geen WW-uitkering bij opzetten van een bedrijf
 • Actief beleid ter voorkoming concurrentie op loonkosten
 • Meer wettelijke mogelijkheden voor controle naleving cao
 • Wettelijke verplichting buitenlandse bedrijven als men in Nederland gaat werken en concreet zorgen voor eerlijke concurrentie met België en Duitsland
 • Vervroegen SFB-status; mensen eerder aan het werk, besparing bouwsector
 • Afschaffen of aanpassen Transitievergoeding, voorstellen maximeren vergoeding voor conjunctuurgevoelige mkb-bedrijven
 • Aanpassing nieuw ontslagrecht waardoor het mogelijk wordt meer flexibele arbeidsconstructies aan te gaan

Fiscale zaken

 • Behoud laag btw-tarief voor alle sectoren, zoals dat nu is vorm gegeven
 • Actief beleid om zwart werk tegen te gaan

Onderwijs

 • Aandacht voor ambachtelijk onderwijs en specifieke kleinschalige opleidingen in de bouwnijverheid

Economische zaken 

 • Evaluatie Aanbestedingswet en uitwerking naar mkb-bedrijven
 • Betalingsgedrag opdrachtgevers; te late/geen betaling
 • Aandacht voor wetgeving die positie consumenten moet versterken, maar positie kleine aannemer daardoor onmogelijk maakt (denk aan voorstel schrappen verborgen gebrek)
 • Meer aandacht vanuit Economische zaken voor het belang van de bouwnijverheid voor een betere Nederlandse economie (Wat kan de overheid met economisch beleid voor de bouw, één van de zwaarst getroffen sectoren, betekenen)

Wonen, bouwen en financiering daarvan

 • Meer aandacht voor nieuwbouw en specifiek woningbouw, omdat de productie dramatisch is gedaald
 • Ontheffing en beperken verhuurdersheffing 
 • Startersleningen / Schenkingsvrijstellingen zijn per 1 januari 2015 niet meer mogelijk; zoek een budgetneutrale oplossing voor een starterslening met alternatieve financieringsbronnen, zoals pensioen als garantiekapitaal.

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid