NOA Menu
woensdag 26 augustus 2015

PMMA’s mogen nog steeds!

NOA heeft in samenwerking met een aantal producenten en leveranciers het ministerie van SZW doen besluiten dat de ontheffing op het gebruik van PMMA’s bij het vervaardigen van vloersystemen wordt verlengd tot 1 september 2020.

PMMA's

In 2009 werd geconstateerd dat er zonder enige beperking volop gebruik werd gemaakt van PMMA’s bij het aanbrengen van vloersystemen. Dit was in verband met de vervangingsplicht in het kader van het besluit Vluchtige Organische Stoffen (VOS-besluit) uit 1999 feitelijk verboden. NOA kon destijds in overleg met het ministerie van SZW voor vloerenbedrijven een ontheffing realiseren tot 1 augustus 2015. 

Ontheffing verlengd

Het ministerie gaf de ontheffing, omdat producten/leveranciers aangaven de verwachting te hebben in 2015 voldoende vervangende producten te hebben ontwikkeld, waardoor het gebruik van PMMA’s niet langer noodzakelijk zou zijn. Dat bleek in de afgelopen tijd echter niet het geval te zijn. Om te voorkomen dat vloerenbedrijven ineens met een verbod zouden worden geconfronteerd, is NOA in goede samenwerking en overleg met een aantal producenten en leveranciers en verwerkende bedrijven in overleg getreden met het ministerie van SZW en heeft - gelet op de ontwikkelingen op het gebied van PMMA’s - de ontheffing op het verbod kunnen verlengen tot 1 september 2020. 

Verder zoeken naar alternatieven

In de tussentijd gaan de producenten en leveranciers nadrukkelijk aan de slag met het verder zoeken naar alternatieven en het verlagen van de emissies. Er zal voor de verwerkers een zogenaamde veilige werkwijze in de Arbocatalogus Afbouw worden opgenomen. Het belangrijkste is echter dat bedrijven dus ook na 1 augustus 2015 nog steeds PMMA’s kunnen blijven gebruiken bij het aanbrengen van vloersystemen. In een komend nummer van Afbouwzaken zullen we uitgebreid inzoomen op alle details van de afspraken rondom PMMA’s.

Lees meer over het gebruik van (P)MMA op ons kenniscentrum.

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid