NOA Menu
donderdag 6 september 2018

Petitie loondoorbetalingsplicht

Uw steun is nodig voor verandering!

Wij vragen uw steun bij het aanbieden van een petitie aan de Tweede Kamer om daadwerkelijk iets te doen aan de loondoorbetalingsplicht voor tenminste het tweede ziektejaar en het wegnemen van de grote financiële risico’s voor mkb-ondernemers.

Petitie Loondoorbetalingsplicht

Wat is er aan de hand:

Sinds een aantal jaren moeten werkgevers het loon van zieke werknemers twee jaar doorbetalen. Als gevolg daarvan krijgt u als ondernemer te maken met:

  • hoge ziekteverzuimkosten;
  • grote risico’s van in dienst hebben/nemen van vast personeel;
  • oneerlijke concurrentie met uw concullega’s die met flexmedewerkers/zzp’ers werken;
  • negatieve beeldvorming, waarbij continuïteit van het bedrijf en zekerheden voor andere werknemers uit het oog worden verloren;
  • ingewikkelde en kostbare re-integratie procedures. 

Drastisch inkorten loondoorbetalingsplicht

NOA en AFNL pleiten er al jaren voor de loondoorbetalingsplicht drastisch te verkorten. Als AFNL-NOA hebben we hiertoe ook voorstellen gedaan richting politiek, compleet met een financieringsvoorstel. Inmiddels liggen er diverse voorstellen en varianten van voormalig minister Asscher van SZW, de GroenLinks-Tweede Kamerfractie, de CDA-Tweede Kamerfractie en MKB-Nederland om deze regeling aan te passen. Het ene voorstel wijst iets meer in onze richting dan het andere. 

Niet overleggen, maar doen!

In het Regeerakkoord van oktober 2017 staat dat het Kabinet de loondoorbetalingsplicht in het tweede ziektejaar wil verkorten en de re-integratieplicht wil vereenvoudigen. Dit besluit blijft echter hangen in de sfeer van overleggen en nog eens overleggen. Daarnaast stapelen dossiers bij de Sociaal-Economische Raad (SER) zich op. AFNL-NOA wil dat Kabinet en politiek op korte termijn een klap geven op dit dossier en de grote financiële risico’s voor ondernemers in het mkb wegnemen.

Media-aandacht

Om te proberen hierin stappen vooruit te komen, is onlangs een ingezonden artikel van AFNL-NOA-voorzitter Sharon Gesthuizen in het Financieele Dagblad (24 juli 2018) geplaatst. In de Cobouw van 21 augustus 2018 gaf Gesthuizen in een interview helder aan waar ondernemers met deze wet tegen aan lopen. Dit bericht is ruim 21.000 keer gelezen en hierop zijn inmiddels ruim honderd positieve en ondersteunende reacties gekomen.

Petitie

De volgende stap is dat wij als AFNL-NOA op korte termijn willen proberen een petitie aan te bieden aan de Tweede Kamerom de kosten en administratieve lasten voor mkb- ondernemers van deze wet nu eindelijk van tafelte halen. Daarbij hebben wij uw hulp nodig. Wij vragen u om uw steun te betuigen aan deze actie en onderstaande petitie wilt invullen. Wij hopen dat u massaal de actie steunt, zodat - in uw belang - weer een stap gezet kan worden. 

Mocht u specifieke situaties kennen die op deze wet betrekking hebben, dan stellen we het op prijs als u die aan ons wilt doorgeven: voor nadere informatie en toelichting: Gert van der Meulen en telefonisch 0318 - 547373.

 

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid