NOA Menu
woensdag 11 april 2018

Ook ontslag mogelijk bij ‘optelsom omstandigheden’

Het wordt makkelijker om werknemers te ontslaan. Minister Koolmees van Sociale Zaken wil ontslag ook mogelijk maken als er sprake is van een optelsom van omstandigheden.

Ontslag Makkelijker (1)

Nu kan een werknemer alleen worden ontslagen als er aan één van de acht ontslaggronden volledig wordt voldaan. Daar is bijvoorbeeld sprake van als een arbeidsplaats om bedrijfseconomische redenen vervalt, als de werknemer langdurig verzuimt of werk weigert. In de nieuwe plannen schrijft Koolmees dat werkgevers ook iemand moeten kunnen ontslaan als er niet volledig aan een ontslaggrond wordt voldaan, maar wel sprake is van een optelsom. In zo'n geval krijgt de werknemer wel een hogere ontslagvergoeding.

Kloof

Koolmees gaf de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) afgelopen maandag voor internetconsultatie vrij. De plannen kunnen hierna nog worden aangepast. De meeste maatregelen waren eind vorig jaar al aangekondigd in een brief aan de Tweede Kamer. Het kabinet wil onder meer de kloof tussen vaste contracten en flexibele arbeid verminderen. Het voorstel van Koolmees maakt het makkelijker om mensen te ontslaan. Verder wordt de proeftijd verlengd en hoeft een werkgever een werknemer pas na drie jaar vast in dienst te nemen. Dat laatste is nu nog twee jaar. Verder krijgen werknemers sneller recht op ontslagvergoeding, maar wordt die langer bij een langer dienstverband. Het wordt voor ondernemers voordeliger als ze mensen in vaste dienst nemen.

Niet blij 

Zowel werkgevers als werknemers zijn niet blij met de kabinetsplannen voor de arbeidsmarkt. Volgens VNO-NCW en MKB-Nederland wordt “het werkgeverschap hiermee niet aantrekkelijker. Alle vormen van tijdelijke arbeid worden duurder en in sectoren die hier afhankelijk van zijn onhanteerbaar". Ze spreken van een “onevenwichtige uitwerking van het regeerakkoord". Ook de vakbonden staan niet te juichen. “De kans op een vast contract neemt hiermee alleen maar af, waardoor de toch al kwetsbare positie van werkenden alleen maar meer onder druk komt", stelt FNV-voorzitter Han Busker. Het wetsvoorstel “versnelt de doorgeschoten flexibilisering alleen maar", meent Maurice Limmen van CNV. Het leidt ertoe , “dat het vaste contract onzekerder wordt en flexwerkers amper beter worden beschermd".

Acht redenen voor ontslag:

  • Verval van arbeidsplaatsen bedrijfseconomisch;
  • Langdurig arbeidsongeschikt (meer dan 24 maanden);
  • Frequent verzuim met onaanvaardbare gevolgen;
  • Disfunctioneren;
  • Verwijtbaar handelen of nalaten werknemer;
  • Weigeren werk wegens gewetensbezwaar en aanpassing niet mogelijk;
  • Verstoorde arbeidsrelatie;
  • Andere omstandigheden, die zodanig zijn dat voortzetting niet kan worden gevergd.

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid