NOA Menu
woensdag 28 augustus 2013

NOA vraagt aandacht voor oneerlijke concurrentievervalsing

In de afgelopen maanden - en dus ook in de zomervakantie - heeft NOA bij politieke partijen en de centrale werkgeversorganisaties aandacht gevraagd voor de oneerlijke concurrentievervalsing in de bouwnijverheid.

Oneerlijke concurrentievervalsing

Tot op heden zijn er nog geen antwoorden gekomen die ons geruststellen. Sterker; als op 1 januari de grenzen voor Bulgaarse en Roemeense werknemers worden open gesteld, bestaat de kans dat de problemen alleen maar verergeren. Misschien is de reactie van Minister Asscher, die de migratieproblemen aan de orde heeft gesteld, wel mede ingegeven door de opstelling van NOA. Dat doen wij niet alleen, maar in nauwe samenspraak met onze partners OnderhoudNL (voorheen FOSAG) en de AFNL (Aannemersfederatie Nederland).

Waar pleit NOA voor

NOA wenst een zogenaamd level-playing field te creëren. Dat betekent dat er voor diverse arbeidsvormen gelijke uitgangspunten moeten worden geschapen. Concurrentie op loonkosten is jarenlang geen item geweest. Dat is in de afgelopen jaren fundamenteel veranderd. Wij pleiten voor de politiek voor een samenhangend pakket aan maatregelen. Deze maatregelen zijn onder andere:

  • Er moet een heldere definitie komen van het begrip ZZP-er. Alleen op deze manier kan duidelijkheid worden geschapen wie van de ondernemersfaciliteiten in de wetgeving gebruik kan maken;
  • NOA wenst afschaffing van de faciliteiten in de WW waardoor men met behoud van een WW-uitkering een eigen bedrijf kan starten;
  • NOA wenst dat buitenlandse bedrijven die hun werknemers werkzaamheden in Nederland laten verrichten een meldplicht krijgen;
  • Er moeten meer faciliteiten komen om naleving van wet- en regelgeving alsmede CAO-regels te controleren;
  • NOA wenst veel meer aandacht voor de bestrijding van schijnconstructies;
  • Concurrentie op loonkosten moet worden tegen gegaan. Er dient te worden gestreefd naar het zogenaamde level-playing field;
  • Graag zouden wij ook zien dat in het licht van de crisis het huidige voornemen om Bulgaarse en Roemeense werknemers vanaf 1 januari 2014 in Nederland zonder tewerkstellingsvergunning toe te laten, wordt opgeschort.  

Ook verzetten wij ons tegen andere voornemens, zoals het mogelijk invoeren van een transitievergoeding of het in 2015 afschaffen van de zelfstandigenaftrek. De bouwnijverheid heeft het economisch bijzonder zwaar en verdere lastenverzwaringen kunnen ondernemers niet meer dragen.

Met wie hebben wij gesproken?

Vlak voor de zomervakantie zijn er contacten geweest met de Tweede Kamer fracties van PvdA en SGP. Nadat ook werd aangegeven dat MKB-voorzitter Hans Biesheuvel vertrekt, hebben wij een gesprek gehad met de waarnemend voorzitter van MKB-Nederland Michaël van Straalen. Samen met onze partners OnderhoudNL en AFNL start binnenkort ook een werkgroep van VNO/NCW en MKB-Nederland om de problemen van onze bedrijfstakken in beeld te brengen en oplossingen aan te dragen.

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid