NOA Menu
woensdag 12 oktober 2016

Onduidelijkheden voortgang Wet DBA voor 19 december helder

Niet alleen ondernemers zijn er druk mee, ook de politiek: de gevolgen en onduidelijkheden rond de wet DBA. De Tweede Kamer heeft inmiddels zeven moties aangenomen over deze Wet. Voor 19 december aanstaande moet er meer duidelijkheid komen over de voortgang van de Wet DBA.

Onduidelijkheden voortgang wet DBA

Ondanks de invoering van de Wet DBA - en daarmee ook de modelovereenkomst op 1 mei 2016 - heerst er nog steeds grote onzekerheid over de arbeidsrelaties die opdrachtgevers en opdrachtnemers met elkaar aangaan. De Tweede Kamer heeft daarom bij het debat over de toetsing van de modelovereenkomsten door de Belastingdienst maar liefst 15 moties ingediend. Hiervan zijn zeven moties goedgekeurd.

De aangenomen moties

In de zeven moties zijn de volgende kwesties aangekaart:

  • De regering moet uiterlijk 19 december 2016 de eindrapportage van de Commissie beoordeling modelovereenkomsten toesturen en dan ook een besluit nemen over de voortgang van de Wet DBA.
  • De doorlooptijd van de beoordeling van de modelovereenkomsten door de Belastingdienst moet korter worden. Deze is nu nog negen weken.
  • De Belastingdienst moet bij de toetsing van de modelovereenkomsten de volledige ruimte die de wet biedt gebruiken en het kader waarbinnen deze toetsing plaatsvindt daarop aanpassen.
  • Er zal voor sectoren waarin nog onzekerheid bestaat over de vrijwaring van naheffingen, terwijl er wel volgens een goedgekeurde modelovereenkomst gewerkt wordt, zekerheid komen.
  • De goedgekeurde modelovereenkomst voor zelfstandige pakketbezorgers moet de Belastingdienst heroverwegen.
  • De handhaving van de Wet DBA moet stapsgewijs starten. Hierbij krijgen de medisch specialisten en de pakketbezorgingssector voorrang.
  • Aanpak van de knelpunten die uit het meldpunt arbeidsmarkteffecten Wet DBA naar voren gaan komen.

NOA houdt voor afbouwsector vinger aan de pols

Hoewel onze sector inmiddels een goedgekeurde modelovereenkomst Afbouw heeft, volgt NOA deze ontwikkelingen op de voet, zodat mogelijke wijzigingen in de Wet of uitvoering die invloed hebben op de huidige modelovereenkomst, zo snel mogelijk tot een eventuele aanpassing kunnen leiden. We houden u op de hoogte.

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid