NOA Menu
woensdag 11 juni 2014

Onderzoek naar marktontwikkelingen

Het Bedrijfschap Afbouw, dat wordt gedragen door de NOA, FNV en CNV, heeft als belangrijkste taak het ondersteunen van ú als professional in de afbouwbranche. Met name in deze turbulente tijd is het belangrijk dat u inzicht heeft in toekomstige marktontwikkelingen. Wat is uw positie ten opzichte van concullega’s in de sector? Met deze informatie kunt u namelijk bepalen waar de kansen en bedreigingen liggen voor uw bedrijf, zowel op dit moment als in de komende jaren.

USP Onderzoek

Om deze informatie inzichtelijk te maken, is een vragenlijst opgesteld en is de kans groot dat u per e-mail wordt benaderd met de vraag of u deze wilt invullen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het onderzoeksbureau USP Marketing Consultancy in opdracht van Bedrijfschap Afbouw. 

Wij stellen het zeer op prijs wanneer u de tijd neemt om de vragenlijst in te vullen. Dit neemt circa 15 minuten van uw tijd in beslag. Daarnaast is het voor ons en de werknemersorganisaties belangrijk te weten waar u de meeste behoefte heeft aan ondersteuning. Dit wordt in de vragenlijst meegenomen, zodat wij u hierin nog beter kunnen ondersteunen. 

Zo snijdt het mes aan twee kanten: Met de uiteindelijke resultaten krijgt u een goed beeld van uw eigen positie én stelt u de beleidsmakers in staat betere beslissingen te nemen die positieve invloed hebben op uw bedrijfsvoering. Wij hopen te mogen rekenen op uw bijdrage. Alvast hartelijk dank hiervoor!

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid