NOA Menu
donderdag 19 april 2018

‘Omgevingswet mag niet leiden tot hogere lasten’

IJs en weder dienende wordt de Omgevingswet in 2019 ingevoerd. Die wet voegt tientallen oude wetten op het terrein van milieu, ruimtelijke ordening en water samen. Dat biedt ondernemers meer duidelijkheid en overzicht en de wet biedt dan ook een flink aantal voordelen. Maar er zijn ook nog een paar aandachtspunten waarop NOA en MKB Nederland blijven hameren: onder andere onvoorspelbare beleidskeuzes en lastenverhogingen voor ondernemers.

Omgevingswet

De Omgevingswet moet volgend jaar worden ingevoerd, maar of de wet gaat doen wat beloofd is, hangt nog wel af van de verdere uitwerking. Op basis van de Omgevingswet worden er straks honderden uitvoeringsregelingen opgenomen in vier zogenoemde algemene maatregelen van bestuur (AMvB's). Dat schept overzicht. Ondernemers zullen hier in de praktijk het meest mee te maken krijgen, maar de verwachting is dat regels die hun nut bewezen hebben zullen blijven.

Aandachtspunten

Belangrijke aandachtspunten zijn wel de voorgestelde beroeps- en bezwaarmogelijkheden voor het omgevingsplan. Ook staat de herinvoering van leges voor milieuactiviteiten haaks op de doelstelling om de lasten voor ondernemers te verlagen. Daar zou nog eens goed naar gekeken moeten worden. Verder is belangrijk dat bedrijven erop kunnen vertrouwen dat zij hun investeringen niet verloren zien gaan door onvoorspelbare beleidskeuzes van de overheid. Dat is in het verleden al te vaak gebeurd. Verbeterpunten, die de afgelopen jaren in het omgevingsrecht zijn gerealiseerd, moeten daarom gehandhaafd blijven. Een voorbeeld is het blijven werken met algemene regels in plaats van specifieke vergunningseisen.

Voordelen

De belangrijkste voordelen van de Omgevingswet zijn: meer samenhang in de wet- en regelgeving voor de fysieke omgeving, verlaging van de hoge onderzoekskosten voor ondernemers, verkorting van de beroepsprocedures en meer zekerheden voor investeringsbeslissingen.

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid