NOA Menu
woensdag 1 februari 2017

NOA pleit (al jaren) voor eerdere pensionering zware beroepen

Afgelopen maandag kwamen ‘de zware beroepen’ opnieuw in het nieuws. Vakbond FNV lanceerde een plan om de AOW-leeftijd flexibel te maken en minder snel te laten stijgen. Vooral mensen met zware beroepen moeten eerder kunnen stoppen met werken. NOA pleit hier al jaren voor en heeft menig gesprek met politici aangegrepen om ons standpunt duidelijk te maken.

Verlaag pensioen zware beroepen

Onze sector onderneemt al veel initiatieven om mensen in de gelegenheid te stellen gezond de pensioengerechtigde leeftijd te behalen. Naast beleid ten aanzien van duurzame inzetbaarheid, waarbij werknemers diverse trajecten van omscholing en begeleiding bij het vinden van passend werk worden geboden, neemt de bedrijfstak ook initiatieven op het gebied van arbeidsomstandighedenbeleid. De meeste werknemers in ambachtelijke beroepen beginnen al op jonge leeftijd - zo’n 17 of 18 jarige leeftijd - met leren/werken en hebben zodoende rond hun pensioengerechtigde leeftijd een lang werkzaam leven van praktisch 50 jaar achter de rug. 

Ander passend werk niet eenvoudig

Feit is dat mensen met zware beroepen eerder fysieke klachten krijgen, hoeveel aandacht er ook is voor goede arbeidsomstandigheden en gezond werken. Door de gemiddelde scholingsgraad in de bedrijfstak zijn werknemers met fysiek zware beroepen relatief minder bemiddelbaar naar ander passend werk. Daarom heeft de bedrijfstak verschillende initiatieven genomen om mensen te ondersteunen, die niet meer hun oorspronkelijk beroep als stukadoor, vloerenlegger, natuursteenbewerker of afbouwer kunnen uitoefenen. Zij worden geholpen om passende arbeid te vinden. 

Overheid moet verantwoordelijkheid nemen

De bedrijfstak afbouw kan met haar relatief kleinschalige bedrijven deze problematiek echter niet zelfstandig dragen. Het huidige regelingsbeleid is er op gericht alle werknemers, ook die  met een zwaar beroep, steeds later met pensioen te laten gaan. Overheid én samenleving kunnen zich naar het oordeel van NOA niet aan hun verantwoordelijkheid onttrekken. Het probleem van vervroegde uittreding als gevolg van fysiek zware arbeid kan onmogelijk alleen op de afbouwsector worden afgewenteld. NOA pleit dan ook voor het beschikbaar stellen van financiële middelen door de overheid: trajecten van duurzame inzetbaarheid én vervroegde pensionering voor mensen met een zwaar beroep moet daarvan mogelijk worden gemaakt. 

Flexibel pensioen goed invullen

Reeds eerder deed NOA samen met AFNL suggesties voor de invulling van een flexibel pensioen/AOW, gekoppeld aan het arbeidsverleden voor werknemers met zware beroepen. Ten aanzien van een mogelijke regeling moet goed worden bekeken hoe dit kan worden ingevuld. Het kan niet zo zijn dat (af)bouwmedewerkers, die eerder uittreden, worden gestraft met een AOW-korting. Daarnaast moet voorkomen worden dat in een uitgewerkt voorstel voor flexibel pensioen er een koppeling wordt gelegd met lage inkomens. We pleiten juist voor reële beloning van vakmanschap en dan moeten onze zware beroepen in deze problematiek niet buiten de boot vallen omdat het inkomen van onze vakkrachten zogezegd te hoog zou zijn. 

Aanpassing is noodzakelijk

Als de regering geen actie onderneemt, dan zal dit tot gevolg hebben dat nóg minder mensen in vaste dienst worden aangenomen. Bovendien leidt dit tot ontevreden en gefrustreerde werknemers die niet gezond de pensioengerechtigde leeftijd behalen. Die gevolgen zijn naar het oordeel van NOA maatschappelijk onaanvaardbaar!

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid