NOA Menu
donderdag 15 maart 2018

NOA kiest voor andere oplossing

NOA heeft zich de afgelopen jaren samen met de AFNL steeds ingezet voor het verkorten van de loondoorbetaling bij ziekte voor MKB-bedrijven.

NOA Kies Voor Andere Oplossing

Zoals inmiddels bekend mag worden verondersteld, heeft het onderwerp mede daardoor alle aandacht van de politiek en heeft het kabinet inmiddels aangekondigd met nieuwe wetgeving te komen. Als lid van MKB-Nederland heeft NOA ook daar steeds haar visie ingebracht over het oplossen van deze problematiek. Daarbij is de wijze van uitvoering en daarbij behorende financiering van het tweede ziektejaar en kosten van re-integratie uiteraard een belangrijk punt. 

Afgelopen vrijdag werd NOA dan ook verrast door een interview in de Telegraaf  met de beide waarnemend voorzitters van MKB-Nederland over dit onderwerp. In dit interview werd daarbij aangegeven dat MKB-Nederland blijkbaar de oplossing ziet om, los van de exacte periode waarover de werkgever nog wel gewoon het loon moet doorbetalen, de financiering van het tweede ziektejaar en de re-integratie te regelen via de weg van de private verzekeraars. Dus nadat de loondoorbetaling bij ziekte voor de MKB-werkgever is gestopt, zou hij dan via de weg van een particuliere verzekering alsnog de financiering van het tweede ziektejaar en de re-integratie moeten regelen. Dit is niet de weg die NOA voor ogen staat. Net als bij de huidige verzekeringsmodellen voor de verzuimverzekeringen, kan in dat geval een individueel bedrijf als het verkeerd gaat, zomaar te maken krijgen met een premiestijging in de jaren daarna tot wel 300%. Dat kan niet de bedoeling zijn. Ook in de politiek denkt men niet aan deze richting. In de voorstellen van het kabinet gaat men uit van een collectieve verzekering via het UWV voor de financiering en re-integratie. Deze voorstellen liggen zeer dicht tegen die van NOA en AFNL aan.  

Minst omslachtige oplossing

NOA en AFNL kiezen voor de minst omslachtige oplossing. De loondoorbetaling bij ziekte in het tweede ziekte jaar en re-integratie gaan over naar het UWV en worden gefinancierd als collectieve verzekering vanuit de reeds bestaande Werkhervattingskas. Hiervoor betaalt u als werkgever thans ook al premie voor de WGA en ZW (voor o.a. zieke werknemers met contracten voor bepaalde tijd) en wat is er logischer dan op deze wijze ook de loondoorbetaling van het tweede ziektejaar hieruit te financieren?

Één loket

Een bijkomend voordeel is dat daarbij meteen de één loket gedachte worden ingevuld. De werknemer is dan namelijk al vanwege de loondoorbetaling in het tweede ziektejaar bekend bij het UWV en deze kan dan meteen doorpakken bij het re-integreren van de werknemer en het beoordelen van het mogelijke recht op een WIA (WGA of IVA)-uitkering. Ook bestaat bij de Werkhervattingskas reeds de mogelijkheid om voor deze regelingen Eigen Risicodrager te worden en het als bedrijf zelf via een verzekeraar te regelen. Dit zou dan ook meteen kunnen als bedrijven dit willen voor de loondoorbetaling in het tweede ziektejaar. Met het voorstel van NOA en AFNL kan men het dus op redelijk eenvoudige wijze regelen, terwijl bedrijven die het liever zelf willen doen, dit ook gewoon kunnen. Naar de opvatting van NOA is dit een oplossing die voor iedereen kan passen. Zoals reeds aangegeven zien NOA en AFNL geen heil in de oplossing zoals deze in het interview wordt gepresenteerd. NOA en AFNL zijn hierover nog in gesprek met MKB-Nederland. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid