NOA Menu
dinsdag 6 december 2016

NOA en AFNL ondersteunen Groen Links-initiatief eerder pensioen zware beroepen

NOA en Aannemersfederatie Nederland ondersteunen het initiatief van de Groen Links-fractie in de Tweede Kamer om te komen tot een regeling voor werknemers met zware beroepen, zoals in de afbouw-, bouw- en infrasector, om eerder met pensioen te kunnen gaan.

Pensioen zware beroepen

Ook bij voorgaande discussies in de Tweede Kamer over verhoging van de AOW-leeftijd hebben NOA en AFNL reeds aangedrongen op mogelijkheden om deze werknemers eerder te kunnen laten uittreden. NOA en AFNL hopen dat andere Tweede Kamer-fracties het voorstel van Groen Links zullen steunen.

NOA en AFNL doen graag in overleg met de Tweede Kamer en minister suggesties voor de invulling van een flexibel pensioen/AOW gekoppeld aan het arbeidsverleden voor werknemers met zware beroepen binnen de afbouw, bouw en infra. De meeste werknemers in ambachtelijke beroepen zijn op jonge leeftijd - 16 tot 18 jaar - begonnen met leren/werken en hebben een lang werkzaam leven van vaak ruim 45 jaar achter de rug. Overigens is uit onderzoek gebleken dat lager opgeleiden, vaak werkzaam in de zware beroepen, een 7 jaar kortere levensverwachting hebben dan hoger opgeleiden. 

Ten aanzien van een mogelijke regeling moet goed worden bekeken hoe dit in te vullen. Het kan niet zo zijn dat bouwmedewerkers die eerder uittreden worden gestraft met een AOW-korting. 

Daarnaast moet voorkomen worden dat zware beroepen worden gekoppeld aan lage inkomens, want dan vallen veel bouwmedewerkers buiten de boot. NOA en AFNL hopen dat de Tweede Kamer besluit tot een regeling en willen graag meedenken over de invulling van zo’n regeling.

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid