NOA Menu
donderdag 27 oktober 2016

NOA en AFNL omarmen PvdA-initiatief voor MKB-toets

NOA en Aannemersfederatie Nederland ondersteunen het initiatief van de PvdA-fractie in de Tweede Kamer om te komen tot een MKB-toets voor wet- en regelgeving op realiseerbaarheid en uitvoerbaarheid in het mkb. Dit is een reeds lang gekoesterde wens van NOA en AFNL om te voorkomen dat maatregelen hoog over vliegen, niet toepasbaar zijn en later via reparatiewetgeving werkbaar moeten worden gemaakt.

Logo NOA AFNL

Met dit voorstel is een doorbraak in denken over het mkb gekomen. NOA en AFNL hebben alle waardering voor alle maatregelen die tijdens de behandeling van de begroting van EZ aan de orde komen. Maar het voorstel voor de MKB-toets voegt iets fundamenteels toe, omdat daar niet alleen voor maar ook vanuit het mkb wordt gedacht en dat is op termijn het meest effectief.  

Nooit weerklank gevonden

Tot nu toe blijkt te vaak dat wetgeving juridisch technisch in orde is, maar dat kleine en middelgrote bedrijfsorganisaties er niet mee uit de voeten kunnen. Dan schiet goedbedoelde wetgeving z’n doel volledig voorbij.Een door alle deskundigen onderschreven stelling dat wat goed is voor klein ook goed is voor groot en wat goed is voor groot niet automatisch goed is voor klein, heeft bij politieke partijen tot nu toe nooit weerklank gevonden in het fundamenteel anders denken over wet- en regelgeving. Bij de tot standkoming van wet- en regelgeving is het juist zaak te denken vanuit het midden- en kleinbedrijf; het mkb als basis voor wet- en regelgeving. 

Weinig gebruik van kennis

Tot nu toe wordt bij nieuwe wet- en regelgeving veel te weinig gebruik gemaakt van de kennis die op de werkvloer van het mkb aanwezig is met tot gevolg dat tal van nieuwe regels onvoldoende of niet werken, waardoor de ontwikkeling van het mkb onnodig stagneert.

NOA en AFNL zijn er van overtuigd dat als de MKB-toets op effectieve manier wordt ingezet en serieus rekening wordt gehouden met de mogelijkheden en onmogelijkheden van mkb-ondernemers en hun medewerkers, veel kostbare tijd wordt gewonnen, die ten goede komt aan het functioneren van de bedrijven en de werkgelegenheid. NOA en AFNL schatten dat deze omkering in denken tienduizenden extra arbeidsplaatsen kan opleveren. Nodeloze administratieve lasten en extra kosten gerelateerd aan niet functionerende wet- en regelgeving zijn door de jaren heen de grootste struikelblokken in het optimaal functioneren van deze bedrijven. 

Vast/variabel panel

Een MKB-toets kan op simpele wijze worden vormgegeven met een vast/variabel panel bestaande uit mkb-bedrijven dat de uitvoerbaarheid binnen het bedrijf gedurende enige tijd (max. half jaar tot een jaar) als een soort pilot test. Het spreekt voor zich dat het bedrijfsleven niet op de stoel van de wetgever gaat zitten. Zij vormen slechts een raadgevend panel, naast organisaties als Raad van State en Actal. Wij realiseren ons ook dat het traject van wetgeving niet moet worden vertraagd. Het mkb-bedrijfsleven gaat het om werkbaarheid en uitvoerbaarheid in de praktijk.

NOA en AFNL hopen dat ander politieke partijen het PvdA-initiatief zullen steunen.

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid