NOA Menu
donderdag 22 februari 2018

NOA en AFNL in gesprek met ambtelijke top van ministerie van Binnenlandse Zaken over de toekomst van de Wet Private Kwaliteitsborging

De Wet Private Kwaliteitsborging is door het vorige kabinet aangehouden. In het regeerakkoord van de huidige regering is echter aangegeven dat voor 1 januari 2019 duidelijkheid moet bestaan over de toekomst van de wet. In het wetsvoorstel zijn vergaande bepalingen opgenomen over bijvoorbeeld het verborgen gebrek.

Daardoor zal meer dan in het verleden het afbouwbedrijf moeten bewijzen dat een gebrek niet aan het afbouwbedrijf is toe te rekenen. Ook op andere terreinen komen er meer verplichtingen te liggen bij het afbouwbedrijf door opname van bijvoorbeeld de verplichting dat het afbouwbedrijf bij oplevering aan de opdrachtgever een opleverdossier moet overhandigen. 

Administratieve rompslomp

NOA is voor beleid dat kwaliteit van bouwwerken bevordert. Wij zijn echter geen voorstander van nieuwe verplichtingen en veel meer administratieve rompslomp voor ondernemers. Tijdens het gesprek met de ambtelijke top van Binnenlandse Zaken hebben wij ook beklemtoond dat de balans van rechten en plichten tussen aannemer en opdrachtgever met de nieuwe wet nog verder verstoord dreigt te worden. Gelukkig werd wel duidelijk dat de wet niet beoogt het begrip “toerekenbare tekortkoming” op te rekken. Tot op heden wordt van de stukadoor niet verwacht dat hij bouwconstructief onderzoek uitvoert om te bepalen of de ondergrond geschikt is voor uitvoering van het werk. Dat zal in de toekomst niet anders worden.

Bewijslast

Wel gaat de bewijslast veranderen. Het afbouwbedrijf moet aantonen dat het gebrek of tekortkoming hem niet valt toe te rekenen. In een onderhoud van bijna twee uur werden de voor- en nadelen van de wet uitgebreid besproken. Er wordt wel eens gesteld dat de wet op 1 januari 2020 in werking zal treden. Zekerheid valt nog niet te geven, maar wij blijven op het vinkentouw zitten en houden de initiatieven van het ministerie van Binnenlandse Zaken nauwlettend in de gaten

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid