NOA Menu
woensdag 30 september 2015

NOA en AFNL bijeenkomsten goed bezocht

Eind september organiseerden we samen met de Aannemersfederatie Nederland drie bijeenkomsten om leden efficiënt te informeren over belangrijke nieuwe wetgeving. Deze wetten hebben behoorlijke impact op de bedrijfsvoering, dus het belang om hier goed van op de hoogte te zijn, is groot!

NOA-AFNL Bijeenkomst

Veranderende wet- en regelgeving is niet altijd even leuk en interessant. Maar voldoet u niet aan de wet, dan kan dat verstrekkende gevolgen hebben. Daarom hadden we voor deze gezamenlijke bijeenkomsten experts van de Belastingdienst en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid uitgenodigd, zodat zij de bezoekers precies díe zaken konden uitleggen, waarvan u op de hoogte moet zijn voor uw onderneming. Dat scheelde de deelnemers heel wat lees- en uitzoekwerk! De presentaties van de verschillende sprekers bieden we hier ter informatie graag aan: 

Wet werk en zekerheid - Wwz

In de Wet Werk en Zekerheid zijn door het kabinet maatregelen opgenomen om de arbeidsmarkt aan te passen aan de veranderende arbeidsverhoudingen in de samenleving. Het doel van de Wet Werk en Zekerheid is om bij te dragen aan een fatsoenlijke arbeidsmarkt. 

Presentatie WWZ in vogelvlucht

Wet Aanpak Schijnconstructies - WAS

Sinds 1 juli 2015 is ook de Wet Aanpak Schijnconstructies in werking getreden, waarmee het kabinet oneerlijke concurrentie wil bestrijden. De WAS legt een grote verantwoordelijkheid bij de opdrachtgever. Als een onderaannemer of een ingehuurd bedrijf het cao-loon niet betaalt, of de wet- en regelgeving aan zijn laars lapt, is uiteindelijk de opdrachtgever zelf verantwoordelijk. De namen van bedrijven die zich niet aan de wet houden, worden door het ministerie openbaar gemaakt… 

Presentatie WAS

Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties 

Met ingang van 1 januari 2016 wordt de verklaring arbeidsrelatie (VAR) afgeschaft en vervangen door de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties. ZZP-ers moeten dan conform een door de Belastingdienst goedgekeurd contract werken. Alleen bij een goedgekeurd contract heeft de opdrachtgever de zekerheid dat er voor de ZZP-er geen loonheffingen hoeven te worden afgedragen. De Belastingdienst heeft de wettelijke taak gekregen om voor allerlei sectoren voorbeeldcontracten op te stellen, individuele contracten te controleren en waar nodig te handhaven.

Presentatie wet DBA

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid