NOA Menu
woensdag 15 juni 2016

NOA EN AFNL BEZOEKEN TWEEDE-KAMERFRACTIES VAN VVD EN CDA

Zijn we knuffelbeest, of bindende kracht en bron voor welvaart in Nederland? Met die vraag gaan NOA en AFNL woensdagmiddag 15 juni 2016 de discussie aan met zeven Kamerleden van VVD en CDA.

NOA en AFNL bezoeken tweede-kamerfracties VVD en CDA

Er is geen reden om blij te zijn met de resultaten die er voor MKB-bedrijven worden geboekt. Het afschaffen van loondoorbetaling bij ziekte is nog niet geregeld. De wet werk- en zekerheid heeft tot resultaat dat vaste dienstverbanden niet meer worden aangegaan. Tellen we nog mee?  

Meer dan genoeg gespreksstof

De afbouw en gespecialiseerde bouwers zijn geen start-ups of topsectoren, maar onze bedrijfstakken hebben potentie die niet wordt benut. Daarom voeren afgevaardigden van NOA en AFNL op 15 juni gesprekken met Kamerleden en vragen we aandacht voor onderwerpen als aandacht voor bouw en afbouw in het VMBO-onderwijs, de kwetsbare positie van kleinschalige opleidingen in het MBO en teveel aandacht voor algemeen vormende vakken. De wet werk- en zekerheid komt aan de orde en wij uiten onze grote zorg over het uitblijven van beslissingen om te komen tot afschaffing van loondoorbetaling in het tweede ziektejaar. Het recente wetsvoorstel “kwaliteitsborging voor het bouwen” en de naar ons oordeel doorgeschoten voorstellen om de positie van opdrachtgever aan de orde te versterken, worden ook aan de orde gesteld. 

In gesprek met Tweede Kamerleden van VVD en CDA

Wij worden op 15 juni door de VVD-Tweede Kamerleden Roald van de Linde (wonen en bouwen), Bas van ’t Wout (sociale zaken), Anne Wil Lucas (onderwijs) en Erik Ziengs (MKB) ontvangen. Vervolgens zullen aan het onderhoud met het CDA de Kamerleden Pieter Heerma (sociale zaken/ financiën), Agnes Mulder (economische zaken) en Erik Ronnes (wonen) deelnemen. 

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid