NOA Menu
dinsdag 28 januari 2014

NOA consumentenvoorwaarden aangepast

De algemene consumentenvoorwaarden voor het afbouwbedrijf in Nederland zijn opnieuw aangepast. Binnenkort ontvangen alle NOA-leden nieuwe exemplaren. Hierin is de nakomingsgarantie aangepast. Ook is opgenomen dat schriftelijk kan worden afgeweken van de garantie.

Voorwaarden

Alle NOA-leden zijn verplicht om bij overeenkomsten met consumenten de algemene consumentenvoorwaarden voor het afbouwbedrijf in Nederland van toepassing te verklaren. De rechten en plichten van zowel opdrachtgever als opdrachtnemer staan er in omschreven, om onduidelijkheid te voorkomen. Mocht er onverhoopt een geschil ontstaan, dan heeft de consument volgens de algemene voorwaarden het recht om de zaak voor te leggen aan de Geschillencommissie Afbouw in Den Haag. 

De geschillencommissie is laagdrempeliger en goedkoper dan een officiële gerechtelijke procedure. Desalniettemin is de uitspraak bindend. Beide partijen moeten zich daaraan houden. Komt het NOA-lid de bindende uitspraak niet na, dan kan de consument NOA aanspreken op nakoming van de uitspraak. Onze branchevereniging voert de uitspraak voor het betreffende lid uit en verhaalt de schade op het betreffende bedrijf.

Nakomingsgarantie NOA beperkt tot € 5.000,- 

In de nieuwe voorwaarden is opgenomen dat het ‘plafondbedrag’ van de nakomingsgarantie door NOA is gesteld op € 5.000,-.

Afwijking garantiebepalingen mogelijk

De tweede afwijking in de nieuwe consumentenvoorwaarden ligt in de mogelijkheid dat NOA-leden in overleg met de consument kunnen afwijken van de garantiebepalingen, die in de voorwaarden staan vermeld (artikel 15). Om af te kunnen wijken van de garantiebepalingen, moet deze afspraak wel voorafgaande aan de uitvoering van de werkzaamheden schriftelijk of elektronisch worden vastgelegd. 

Binnenkort nieuwe voorwaarden!

De Sociaal Economische Raad heeft inmiddels ingestemd met de nieuwe aangepaste algemene consumentenvoorwaarden voor het afbouwbedrijf in Nederland. Op dit moment worden de nieuwe consumentenvoorwaarden gedrukt. U ontvangt binnenkort van ons de aangepaste consumentenvoorwaarden, om bij uw offertes aan particuliere opdrachtgevers te voegen. Wij adviseren u de nieuwe consumentenvoorwaarden direct toe te passen en de oude exemplaren van de consumentenvoorwaarden te vernietigen. 

Vermeld u standaard in uw offerte welke leveringsvoorwaarden van toepassing zijn? Gebruik hiervoor onze standaardverwijzing en check onze do’s & dont’s over het gebruik van de voorwaarden. 

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid