NOA Menu
woensdag 20 augustus 2014

NOA bezoekt Tweede Kamerfracties

NOA EN AFNL hebben gezamenlijk een bezoek gebracht aan de Tweede Kamerfracties van PvdA en VVD. Ook de fracties van CDA en Christen-Unie staan al op de kalender genoteerd.

De bouwnijverheid verkeert in grote problemen. Nieuwe wetgeving, of het ontbreken daarvan, is van grote betekenis voor de bedrijfsvoering van ondernemers in het midden- en kleinbedrijf van de bouwnijverheid. Vaak blijkt dat Tweede-Kamerleden in onvoldoende mate zicht hebben op de gevolgen van specifieke maatregelen voor bepaalde bedrijfstakken. De invoering van de transitievergoeding is daarvan een goed voorbeeld. Volgens berekeningen van het EIB zou de maatregel - als die in 2012 zou hebben bestaan - de bouwnijverheid € 240 miljoen hebben gekost. Om die reden bezoeken NOA en AFNL samen actief verschillende Tweede Kamerfracties.

Onderwerpen op het gebied van sociale zaken (transitievergoeding, ontslagrecht, schijnzelfstandigheid, schijnconstructies, werken in het buitenland) economische zaken (innovatie en de positie van de bouw als maaksector naast industrie) evenals het onderwerp wonen en bouwen (stelselherziening bouwtoezicht, vereenvoudigingsvoorstellen bouwregelgeving) komen ruimschoots aan bod. Zowel PvdA als VVD hadden meerdere Kamerleden naar het overleg met NOA en AFNL afgevaardigd. Aan de gesprekken wordt ook follow up gegeven.

Binnenkort volgen gesprekken met de Kamerfracties van CDA en ChristenUnie. Afspraken met andere partijen zullen ook nog volgen. Gelukkig merken wij dat er bij de fractieleden veel begrip is voor de problemen van het midden- en kleinbedrijf in onze bedrijfstakken. Dat betekent nog niet dat daarmee alle wensen van NOA en AFNL worden verwezenlijkt. Maar de eerste contacten zijn (of worden) gelegd en zullen alleen nog maar uitgebreid worden. Wij houden u op de hoogte van ontwikkelingen en resultaten!

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid