NOA Menu
woensdag 1 april 2015

NOA Bedrijfsdoorlichting

De bedrijfsdoorlichting is een nieuwe dienstverlening van NOA. Voor € 275,- kunt u nu uw onderneming laten doorlichten op belangrijke punten. Daarbij krijgt u deskundige adviezen en gerichte tips voor verbetering van de bedrijfsvoering.

NOA Bedrijfsdoorlichting

Als ondernemer heeft u altijd veel te doen: acquisitie, werken aannemen, inkoop, administratie, verzekeringen, belastingen, financiën, netwerken, relatiebeheer, social media, werkafspraken maken, eventueel personeelszaken… Vandaag maakt u drie offertes, regelt u de inkoop voor het werk van volgende week en brengt u de administratie op orde. Volgende week moet u een nieuwe bedrijfsverzekering afsluiten en overleggen met de bank. Daarbij moet het echte afbouwwerk  ‘gewoon’ alle dagen doorgaan en moet u kritisch blijven over of u op de goede weg bent voor de toekomst  

Waarom uw bedrijf laten doorlichten?

U heeft veel verschillende verantwoordelijkheden. Om in alle aspecten van de bedrijfsvoering even goed te zijn en deze ook allemaal tijdig voldoende aandacht te geven, is bijna niemand gegeven. Het is daarom voor alle bedrijven, van groot tot klein, verstandig om eens “van buitenaf” te laten kijken of je goed bezig bent en of het niet beter kan of moet.  De nieuwe dienst ‘bedrijfsdoorlichting’ is daarvoor: een objectief deskundige beoordeelt uw bedrijfsvoering én bedrijfsprocessen en vat de conclusies en adviezen in een overzichtelijk rapport. 

Doel van de bedrijfsdoorlichting

Het doel van de bedrijfsdoorlichting is dat uw bedrijfsvoering verbetert. Er wordt niet alleen gelet op de huidige situatie, maar er is ook aandacht voor ontwikkelingen, trends en veranderende marktomstandigheden. Zo krijgt/houdt u uw onderneming toekomstbestendig. 

Adviezen

Uw bedrijf wordt breed doorgelicht, dus de adviezen kunnen op tal van fundamentele zaken betrekking hebben. Misschien kunnen uw administratieve organisatie en de werkorganisatie verbeterd worden. Of blijkt uit het onderzoek dat de uitvoerende medewerkers anders aangestuurd kunnen worden. Maar het advies kan mogelijk ook zijn te werken aan een grotere diversiteit in type opdrachtgevers, het verdienmodel te verbeteren, de financiering van het bedrijf aan te pakken, of nieuwe managementtaken in te voeren. De mogelijkheden zijn uiteenlopend en zijn altijd toegespitst op uw eigen bedrijf. De adviezen geven niet alleen aan wat u zou kunnen doen, maar geven ook handvatten over hoe u dat zou kunnen doen. 

Hoe gaat het in zijn werk

  1. U meldt uw bedrijf aan bij NOA (vul hiervoor onderstaand formulier in)
  2. Een deskundige van Providius neemt contact met u op voor een persoonlijk  intakegesprek: Uw wensen en verwachtingen worden besproken, de bedrijfsdoorlichting wordt uitgelegd, eventuele follow-up wordt doorgenomen en de werkafspraken worden schriftelijk aan u teruggekoppeld. 
  3. De daadwerkelijke bedrijfsdoorlichting van uw bedrijf bij u op kantoor. Dit neemt één werkdag in beslag. De verdere analyse en uitwerking vindt plaats op het kantoor van Providius.  
  4. De doorlichtingsresultaten worden in een schriftelijk rapport gevat, waarbij ook de adviezen en concrete handvatten worden aangegeven. Deze rapportage wordt u eerst toegezonden en vervolgens door de deskundige van Providius persoonlijk met u doorgesproken. 

Financieel aantrekkelijke ondersteuning

Deze nieuwe dienstverlening kost u nu slechts € 275,-. Dit komt, omdat we de bedrijfsdoorlichting onderdeel hebben kunnen maken van het Sectorplan Afbouw en Onderhoud. Zowel de overheid als NOA investeren hiermee in uw bedrijf. Want wij vinden het van groot belang dat we leden kunnen ondersteunen in de bedrijfsvoering. 

Strikt vertrouwelijk

De bedrijfsdoorlichting en de uitkomsten zijn uiteraard strikt vertrouwelijk tussen Providius en het NOA-lid dat gebruik maakt van de dienstverlening. Er is bewust voor gekozen dat NOA volkomen buiten de bedrijfsdoorlichting blijft en we krijgen geen informatie over onderzoek en resultaten.

Meer info en aanmelden


Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid