NOA Menu
donderdag 6 maart 2014

NOA-AFNL: MKB-aannemer meer dan gemiddeld betrokken bij gemeente

Eerste manifest lijsttrekkers gemeenten aangeboden aan Emile Roemer - SP

Roemer

SP-Tweede Kamerfractievoorzitter Roemer heeft vanmorgen de eerste exemplaren van een AFNL/NOA-manifest met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen en een EIM-enquête over de betrokkenheid van mkb-aannemers bij hun gemeente in ontvangst genomen. 

Uit de enquête komt naar voren dat 84% van de mkb-aannemers gaat stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen, 1,5% van de bedrijfsomzet van mkb-bouwbedrijven naar goede doelen gaat, een kwart van de omzet binnen de eigen gemeentegrens wordt behaald en 40% van de mkb-bedrijven bewoners bij bouwprojecten betrekt en daar zeer tevreden over zijn.

In het manifest, dat naar alle ruim 4000 lijsttrekkers van lokale partijen gaat, roepen NOA en ANFL politici op zaken te doen met mkb-bedrijven, omdat dat politiek en maatschappelijk veel rendement oplevert. Naast werkgelegenheid in steden en dorpen levert het mkb deskundigheid en betrokkenheid - de ‘vakhanden’ in de bouw-, service, participatie van buurtbewoners, scholingen sponsoring van plaatselijke instellingen en verenigingen.

Roemer ontving het manifest ‘het mkb bouwt aan en in de regio’ en de enquête ’Bouwers en hun gemeente’ uit handen van de voorzitters van Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra, Henk Klein Poelhuis, en Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven, Jan van de Kant, in Veenendaal. 

84% mkb-aannemers gaat stemmen bij gemeenteraadsverkiezingen

Mkb-ondernemers in bouw, afbouw en infra zijn meer dan gemiddeld geïnteresseerd in wat zich in gemeenten afspeelt, welke keuzes lokale politici maken en opereren veelal op lokale of regionale schaal. Dit blijkt uit onderzoek van EIM/Panteia in opdracht van AFNL en NOA; een kwart van de omzet wordt behaald binnen de eigen gemeentegrenzen en de helft binnen een straal van 50 kilometer. En dat maar liefst 84% van de mkb-aannemers, hoofdaannemers, afbouwaannemers, gespecialiseerde aannemers en aannemers in de grond-, weg- en waterbouw op 19 maart gaat stemmen, onderstreept het belang dat aannemers hechten aan inspraak in de lokale politiek, aldus AFNL-voorzitter Henk Klein Poelhuis. Vergeleken met de algemene prognoses, ligt dit percentage bijna twee maal zo hoog.

1,5% bedrijfsomzet mkb-bouwbedrijven naar plaatselijke maatschappelijke initiatieven

Ruim driekwart van de mkb-bouwbedrijven is betrokken bij maatschappelijke initiatieven binnen gemeenten en sponsort plaatselijke verenigingen en instellingen. Ook hieruit blijkt hoe verknoopt mkb-bedrijven zijn met hun gemeenten. En alhoewel grote bedrijven zich graag afficheren met goede doelen die ze met mankracht en middelen ondersteunen - overigens hun goed recht - blijkt dat mkb-aannemers gemiddeld 1,5% van hun bedrijfsomzet aan deze doelen spenderen, zonder daarover veel ophef te maken, zo blijkt uit het EIM-onderzoek. Het onderstreept weer eens hoe belangrijk het is voor gemeenten een florerend en betrokken mkb-bedrijfsleven te hebben, aldus de AFNL-voorzitter, die gemeenten oproept dit verder te stimuleren door mkb-ondernemers periodiek uit te nodigen mee te denken over maatschappelijke vraagstukken in buurten of wijken, aan te moedigen scholen te adopteren, gastlessen te verzorgen en met bewoners in gesprek te gaan over wat zij met hun buurt of wijk willen.  

Bouwprocedures verkorten, onderhoud én nieuwbouw stimuleren

Door het achterblijven van nieuwbouw en renovaties van bestaande woningen dreigt een enorm tekort aan woningvoorraad te ontstaan. Gemeenten moeten nu initiatieven nemen om nog meer woningnood te voorkomen. In het manifest van AFNL en NOA roepen zij gemeenten op bestemmingsplannen bouwvriendelijk maken, niet zinvolle regels af te schaffen, vergunningsprocedures te verkorten, niet te bezuinigen op onderhoud van gemeentelijke gebouwen, onderhoud te laten plaatsvinden in de rustige winterperiode en nieuwbouw sterk te stimuleren. Volgens NOA-voorzitter Jan van de Kant, cruciale zaken die gemeenten sterkt moeten stimuleren en oppakken. Daarnaast moet aandacht worden besteed aan boven- en ondergrondse infrawerken; nu daarop bezuinigen, stelt gemeenten straks voor dubbele kosten.

Oprichting nieuws Stads- en dorpsvernieuwsfonds voor onderhoud en beheer

Het uitvoeren van stads- en dorpsvernieuwingsprojecten met combinaties van mkb-bedrijven, herinrichten van het na-oorlogse woningbestand door renovatie, energiezuinig bouwen en verduurzamen, herbestemming van verouderde bedrijfsterreinen en lege kantoorpanden en bevorderen dat gemeentegrond die verliesgevend is met steun van gemeenten geschikt kan worden gemaakt voor bouwactiviteiten, zijn punten waarop mkb-aannemers en gemeenten elkaar meer moeten vinden, aldus de NOA-voorzitter. In dit verband noemen ANFL en NOA ook de oprichting van een Stads- en dorpsvernieuwingsfonds, waarmee geld beschikbaar wordt gesteld voor onderhoud en beheer, geld dat er nu al is maar over te veel potten is verdeeld, bij corporaties, gemeenten, provincies (innovatiefondsen) en TKI’s in het kader van het Topsectorenbeleid. Deze fondsen thematisch samenvoegen en gebiedsgerelateerd  inzetten op wijk- of buurtniveau, creëert synergie en brede verantwoordelijkheid. Dit sluit naadloos aan bij de vorming van horizontale ketens van bedrijven met verschillende disciplines in de bouw. 

Documenten

EIM-onderzoek bouwers en hun gemeente
Manifest - het mkb bouwt aan en in de regio
Toelichting Manifest
Toelichting EIM-onderzoek

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid