NOA Menu
woensdag 19 april 2017

Nijpend tekort geschoold personeel in het vooruitzicht

De afgelopen jaren is het aantal leerlingen in de sector Afbouw ingrijpend gedaald. Savantis bracht de ontwikkeling van het leerlingen tal in beeld. Nu het lijkt dat we de crisis achter ons hebben gelaten, moet er weer ruimte komen om jongeren op te leiden. De samenwerkingsverbanden STUC Werk en Leren introduceren een keuzevak Wandafwerking, om daarmee de aanwas voor de beroepsopleiding te stimuleren.

Tekort geschoold personeel

Onze sectoren hebben de afgelopen jaren enorme last gehad van de economische crisis. Dat zien we ook terug in de ontwikkeling van het leerlingenaantal. Dit schooljaar is het aantal leerlingen, na jaren van sterke daling, gelukkig eindelijk weer licht toegenomen. Sommige scholen zijn tijdens de crisis gestopt met de opleiding stukadoren of hebben (meer) opgeleid via de beroepsopleidende leerweg (bol). Onze sector kon niet voorkomen dat het aantal op te leiden vakmensen aanzienlijk daalde. 

Scholingsaanbod

Het aantal leerlingen via werkend leren (bbl) neemt nu weer toe. De stukadoorsopleidingen worden landelijk uitgevoerd door acht ROC’s op 10 verschillende locaties: Den Bosch, Zutphen, Assen, Purmerend, Nieuwegein, Vroomshoop, Bergen op Zoom, Breda, Veldhoven en Rotterdam. De opleiding plafond- en wandmonteur wordt door twee ROC’s uitgevoerd, alleen in Rosmalen en Assen. De opleiding dekvloerenlegger wordt uitgevoerd door het Drenthe College in Assen, maar het aantal aanmeldingen voor beide opleidingen is heel laag. De opleidingen tot natuursteenbewerker op niveau 2 en 3 worden in Nieuwegein aan totaal 20 leerlingen gegeven. 

Onwikkeling Leerlingaantal Stukadoor Niveau 2

Bron: DUO, peildatum 1 oktober 2016, voorlopige opgave

Waar zijn die gemotiveerde jongeren?

Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) voorspelt voor de komende jaren een flinke toename van de bouwproductie. In combinatie met de toenemende vergrijzing binnen de sector is het daarom van groot belang om leerlingen op te leiden. De vestigingen van STUC werk en leren bevestigen dat steeds meer bedrijven bereid zijn om een leerling op te leiden. Het valt echter niet mee om gemotiveerde jongeren te vinden: het imago van de totale bouw is er de afgelopen jaren bij de jeugd niet beter op geworden. Bovendien komen jongens op het vmbo veel te weinig in aanraking met onze mooie beroepen. Er is daarom een nieuw plan gemaakt om de werving van leerlingen en de contacten met vmbo-scholen in de regio te intensiveren. 

Toestroom via vmbo

Voor de instroom op het mbo zijn scholen voor een groot deel afhankelijk van de instroom vanuit het vmbo. De afgelopen jaren zijn de beroepsgerichte examenprogramma’s op het vmbo vernieuwd, waardoor de afbouw nu met drie keuzevakken (wandafwerking, wandmontage en vloeren) onderdeel uitmaakt van het techniek-profiel Bouwen, Wonen en Interieur. Echter ook bij veel vmbo-docenten is er te weinig kennis over deze keuzevakken. Savantis heeft daarom voor het Platform vmbo Bouwen, Wonen en Interieur, waar veel scholen hun leermiddelen inkopen, nu ook leermiddelen ontwikkeld voor het keuzevak Wandafwerking. Vanaf augustus 2017 kunnen scholen het vak stukadoren aanbieden in hun school. 

Keuzevak actief aanbieden

De samenwerkingsverbanden STUC werk en leren werken er nu hard aan om zo veel mogelijk vmbo-scholen te motiveren dit keuzevak aan te gaan bieden. Er wordt actief genetwerkt en de STUC-vestigingen bieden vmbo-docenten aan om het keuzevak te verzorgen. Ook de praktijkruimtes worden voor vmbo-leerlingen beschikbaar gesteld. Al zo’n 26 scholen hebben belangstelling getoond om het keuzevak Wandafwerking aan te gaan bieden. 

Elke ondernemer kan helpen!

Het opleiden van voldoende vakmannen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van onderwijs en het bedrijfsleven. Enerzijds is het een maatschappelijke verplichting, maar anderzijds plukt u ook als individuele ondernemer de vruchten van goed opgeleid personeel. Helpt u mee om het leerlingenaantal in de bedrijfstak te laten stijgen? Dit kunt u doen door u aan te sluiten bij een samenwerkingsverband in uw regio, jongeren en scholen enthousiast te maken voor uw mooie vak en een leerplek aan te bieden in uw bedrijf. 

Meer weten

Wilt u meer weten over scholingsmogelijkheden, of leerlingen aanmelden?

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid