NOA Menu
woensdag 27 augustus 2014

Nieuwe inleentarieven voor leerlingen van samenwerkingsverband

Middels een samenwerkingsverband kunt u leerlingen tegen een vast tarief inlenen. De leerling is in dienst van het samenwerkingsverband en wordt opgeleid tot volwaardig vakman. Samen met de landelijke federatie van Samenwerkingsverbanden werkt NOA aan een landelijke dekking, zodat overal gebruik kan worden gemaakt van deze inleenmogelijkheid en de branche tegelijkertijd toekomstmogelijkheden behoudt voor jonge talenten.

 Inleenleerlingen

Als gevolg van de economische crisis is het aantal leerlingen in de afbouw dramatisch gedaald. Gelukkig zijn er nog steeds veel jongeren die graag in onze afbouwbedrijfstak willen werken. Maar zolang er weinig aanbod van werk is, kan van bedrijven niet worden gevraagd om leerlingen in dienst te nemen. Zelfs als er wel werk voorhanden is, zijn de loonkosten voor bedrijven vaak te hoog om een leerling een dienstverband voor de duur van een opleiding aan te bieden. Een fijn alternatief hiervoor is, dat bedrijven leerlingen inlenen van een Samenwerkingsverband. Bovendien is dit collectief van werkgevers in staat in samenwerking met het plaatselijke ROC passend onderwijs te bieden voor al de sectoren binnen de afbouw.

Acht vestigingslocaties

Er zijn meerdere samenwerkingsverbanden, die in totaal op acht vestigingslocaties scholing aanbieden. Het zijn stichtingen die leerlingen in dienst nemen of stage laten lopen. Deze leerlingen detacheren de samenwerkingsverbanden bij afbouwbedrijven. Natuurlijk gelden ook voor het inlenen van werknemers c.q. leerlingen spelregels. Afhankelijk van het betreffende samenwerkingsverband moeten er bijvoorbeeld afspraken worden gemaakt over een minimum termijn waarvoor een leerling wordt ingeleend. Daarvoor geldt een inleentarief. Ook moet de leerling in de gelegenheid worden gesteld om de lessen van school te volgen.

Landelijke dekking in ontwikkeling

Tot op heden kent onze bedrijfstak het probleem dat er nog geen landelijke dekking van Samenwerkingsverbanden bestaat. NOA en de Landelijke Federatie van Samenwerkingsverbanden Stuc werk en leren ondernemen gezamenlijk actie om op korte termijn tot een landelijke dekking te komen.

Afspraken over landelijke inleentarieven

Door de landelijke Federatie van Samenwerkingsverbanden zijn afspraken gemaakt over de inleentarieven van een leerling die bedrijven moeten betalen. In deze tariefstelling zijn de lonen c.q. stagevergoedingen, werkgeverslasten en kosten van het Samenwerkingsverband voor leerlingen die een BBL of BOL-opleiding volgen allemaal verwerkt. Landelijk gelden de volgende tarieven:

TarievenLeerlingen

Let op: de hierboven genoemde tarieven zijn van toepassing op de nieuwe leerlingen instroom 2014/2015 en zijn dus niet geldig voor de huidige leerlingen met lopende inleenovereenkomsten. 

Belangstelling

Wilt u meer weten over de mogelijkheden om een leerling in te lenen? Neem dan contact op met een Samenwerkingsverband bij u in de buurt.

LandkaartSTUC

Is er in uw omgeving geen samenwerkingsverband gevestigd, dan kunt u contact opnemen met ons secretariaat in Veenendaal. Zoals aangegeven wordt er intensief gewerkt aan een landelijke dekking van samenwerkingsverbanden in Nederland, dus schroom niet te informeren naar de mogelijkheden!

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid