NOA Menu
donderdag 30 november 2017

Nieuwe functieprofielen voor de Afbouw in concept klaar

In de afgelopen tijd hebben wij u reeds geïnformeerd over het feit dat CAO-partijen Afbouw (NOA, FNV en CNV Vakmensen) bezig zijn met het ontwikkelen van een nieuw loon- en functiegebouw. De huidige functieomschrijvingen van de cao Afbouw zijn niet meer van deze tijd en zijn dringend aan vernieuwing toe. Cao-partijen hebben een extern bureau (AWVN) gevraagd de nieuwe functieomschrijvingen te maken.

ORBA (1)

AWVN heeft met medewerking van vertegenwoordigers uit de branche de nodige voorbereidingen en stappen gezet en inmiddels zijn er in concept nieuwe functieomschrijvingen ontwikkeld. Dit traject klinkt heel simpel, maar is niet zomaar even gedaan. Er is een werkgroep vanuit de sector ingesteld waarin naast NOA onder andere bedrijven uit de diverse sectoren zitting hebben. AWVN heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar de functies, middels bedrijfsbezoeken, gesprekken met ondernemers en werknemers en een internetconsultatie onder de bedrijven in de Afbouw. 

Concept functieprofielen

Daartoe konden een aantal concept-functieomschrijvingen worden opgesteld, die volgens de ORBA-systematiek (een veel gebruikt systeem om functies te waarderen) een waardering konden krijgen. In de volgende fase zal een nieuw loongebouw ontwikkeld worden op basis van die functieomschrijvingen en de daaraan gekoppelde waardering. Alvorens hiermee aan de slag te gaan heeft AWVN op verzoek van NOA gisteren de Ledenraad geïnformeerd over het proces tot nu toe en welke stappen en keuzes er in de komende tijd nog gemaakt moeten worden. De Powerpoint presentatie van AWVN aan de Ledenraad is openbaar. Zoals reeds aangegeven zijn de functieprofielen nog in de conceptfase en hier kunnen, als daar goede redenen voor zijn, natuurlijk nog wijzigingen in worden aangebracht. De verwachting is dat er weinig wijzigingen zullen zijn, omdat er in totaal nu 34 functieprofielen zijn opgesteld. De concept-functieprofielen staan allemaal vermeld op de website www.mijnafbouw.nl. 

Vragen en opmerkingen zijn welkom

Op de website kunt u zelf kijken of de voor u van belang zijnde profielen overeenkomen met de functies zoals die in uw bedrijf voorkomen. Via die site kunt u ook eventuele op- en/of aanmerkingen maken over de profielen. Wij kunnen ons voorstellen dat u mogelijk vragen heeft over de nieuwe loon- en functiestructuur die in ontwikkeling is. Neem dan gerust contact op met het NOA-secretariaat. In 2018 zullen we bijeenkomsten organiseren, zodat u hierover nog uitgebreid geïnformeerd wordt. 

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid