NOA Menu
maandag 31 maart 2014

Nieuwe cao Afbouw een feit

De Ledenraad van NOA heeft ingestemd met het onderhandelingsresultaat voor de cao Afbouw. De nieuwe cao heeft een looptijd tot en met 31 december 2014. Gezien de economische crisis is er veel terughoudendheid betracht met betrekking tot loonstijgingen.

Cao Afbouw

Op grond van de cao Afbouw zijn de volgende afspraken gemaakt:

  • Alle werknemers die in periode 5 in dienst zijn, ontvangen in deze periode (21 april tot en met 16 mei 2014) een eenmalige bruto uitkering van € 150,-.
  • Alle werknemers die in periode 7 in dienst zijn, ontvangen in deze periode (16 juni tot en met 11 juli 2014) een eenmalige bruto uitkering van € 150,-.

Een derde eenmalige bruto uitkering van € 150,- kan worden toegekend als invulling wordt gegeven aan de afspraak om te komen tot een aan de eisen van deze tijd aangepaste cao. Als die uitkering moet worden uitbetaald, zullen wij hierover informeren.  

Tevens zijn er afspraken gemaakt dat het Meldpunt Oneerlijke Mededinging van nieuwe impulsen wordt voorzien. Werkgevers en werknemers worden door middel van een brochure voorgelicht over relevante afspraken in de cao Afbouw. Tot slot zullen afspraken die in het verleden zijn gemaakt over uitzendarbeid ook in de cao Afbouw worden opgenomen.

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid