NOA Menu
woensdag 22 juli 2015

Nieuwe cao Afbouw definitief

De Ledenraad van NOA heeft evenals FNV en CNV-Vakmensen ingestemd met het onderhandelingsresultaat. Hierdoor is de cao Afbouw nu definitief. De nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst heeft een looptijd van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2017. Op 1 september 2015 zullen de lonen met 1% worden aangepast, maar alleen als dan de cao algemeen verbindend is verklaard. De kans is echter groot dat deze datum niet gehaald wordt.

cao Afbouw definitief

Het is mogelijk dat de aanpassing van lonen op een later moment moet worden doorgevoerd. NOA zal u daarover tijdig informeren. Op 1 januari 2016 zullen een aantal belangrijke wijzigingen een feit worden. Het vakantiefonds en het aanvullingsfonds WW zullen verdwijnen. Vanaf 2 januari 2016 moeten afbouwbedrijven zelf de vakantiedagen, feestdagen en vakantietoeslag aan werknemers uitbetalen. Bedrijven met UTA-personeel weten al hoe dat werkt, omdat deze werknemers nooit onder het vakantiefonds vielen. Wij zijn inmiddels al benaderd met vragen van bedrijven op welke manier moet worden gehandeld, omdat de afschaffing van de vakantiebon midden in het rechtjaar valt. Cao-partijen zullen de gevolgen van de diverse maatregelen komende tijd in kaart brengen en NOA zal u tijdig voorzien van goede informatie. 

Aanpassingen

Ingrijpend is ook dat de regeling seniorendagen wordt afgeschaft. Wel komt er een overgangsregeling voor mensen die op 31 december 2015 55 jaar of ouder zijn. Mensen die jonger dan 55 jaar zijn, kunnen geen aanspraak meer maken op seniorendagen. Voor de bouwplaats medewerkers, die wel aanspraak kunnen maken op de overgangsregeling seniorendagen, blijft de declaratiesystematiek gehandhaafd. De regeling arbeidstijden wordt verruimd en de vergoeding voor reisuren/reiskosten wordt versoberd. De salarissen voor leerlingen zijn aangepast en de eindejaarsuitkering WAO/WIA wordt afgeschaft. Hierbij geldt echter wel de kanttekening dat voor mensen, die op 31 december 2015 onder de werkingssfeer van deze regeling vielen, een overgangsregeling geldt. 

Loonstijging én loonkostendaling

Werknemers kunnen over de looptijd van de cao een forse loonstijging tegemoet zien én voor werkgevers treedt een substantiële loonkostendaling op. Dat wordt veroorzaakt door afschaffing van bedrijfstakeigen regelingen en aanpassing van premies. Nieuw in de cao is ook de aandacht die partijen besteden aan duurzame inzetbaarheid. In onze fysiek zware sector worden werknemers geacht om tot hun 67ste levensjaar door te werken. Om werknemers gezond in de gelegenheid te stellen de pensioengerechtigde leeftijd te behalen, hebben cao-partijen maatregelen afgesproken zodat een bijdrage kan worden geleverd om dat belangrijke uitgangspunt te behalen. Wat deze maatregelen exact voor werkgevers en werknemers betekenen, zult u op korte termijn vernemen. 

Principe-akkoord

Het volledige cao-akkoord is hier te downloaden (alleen na inloggen met de bekende leden gebruikersnaam en wachtwoord). 

Cao-vragen

Voor veel bedrijven breekt nu de vakantie aan. Vragen over de cao zullen voor velen niet de hoogste prioriteit hebben. Toch blijft ons secretariaat te Veenendaal graag bereid om zowel tijdens als na de vakantie alle vragen te beantwoorden. Alleen in week 32, wanneer alle regio’s in Nederland bouwvak hebben - van 3 t/m 7 augustus, is ons secretariaat gesloten. Prettige vakantie toegewenst!

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid