NOA Menu
donderdag 21 december 2017

Nieuwe algemene voorwaarden zakelijke markt in 2018

Enkele weken geleden heeft de Ledenraad de nieuwe ‘algemene voorwaarden zakelijke markt’ van NOA vastgesteld. De herziening van de algemene voorwaarden was om meerdere redenen noodzakelijk. Door de fusie met ABN waren er zakelijke voorwaarden NOA en ABN.

Zakelijke Voorwaarden

De afspraak was dat wij deze algemene voorwaarden zouden integreren. De tweede reden lag in het feit dat de bestaande algemene voorwaarden al weer enkele jaren oud zijn. Wij vinden het belangrijk dat de nieuwste wet- en regelgeving alsmede de laatste jurisprudentie in onze algemene voorwaarden zijn verwerkt. Om die redenen is een interne werkgroep aan de slag gegaan. Na afronding van de werkzaamheden heeft de Ledenraad uiteindelijke goedkeuring verleend aan deze algemene voorwaarden. 

Niet verplicht

NOA leden zijn, in tegenstelling tot de algemene voorwaarden consumentenmarkt die wij zijn overeengekomen met Consumentenorganisaties, niet verplicht om de zakelijke voorwaarden in alle transacties met opdrachtgevers te hanteren. De definitie van zakelijke opdrachtgever is de rechtspersoon of natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf. 

Deponeren KvK

Binnenkort zullen de algemene voorwaarden worden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Het is de verwachting dat u geen wijzigingen hoeft aan te brengen in de verwijzing op uw briefpapier. Medio januari ontvangt u een uitgebreide toelichting alsmede een aantal exemplaren van de nieuwe zakelijke voorwaarden. Uiteraard worden de nieuwe algemene voorwaarden zakelijk verkeer ook digitaal beschikbaar gesteld. Gezien het specifieke karakter blijven de algemene verkoopvoorwaarden van natuurstenen grafwerken apart bestaan. Als er nu al vragen zijn over de nieuwe algemene voorwaarden zakelijk verkeer kunt u contact opnemen met ons secretariaat in Veenendaal 

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid