NOA Menu
donderdag 18 oktober 2018

Na 2024 verbod op asbestdaken aangekondigd

De plannen waren er al sinds 2015, maar deze week heeft de Tweede Kamer met een ruime meerderheid van stemmen besloten dat asbesthoudende daken na 2024 verboden zijn. Het plan was aanvankelijk om het verbod op 1 januari 2024 te laten ingaan, maar dit werd verplaatst naar 31 december van hetzelfde jaar om meer tijd in te ruimen voor de grote landelijke sanering. Het verbod werd al ruim drie jaar geleden aangekondigd. Het verbod moet nu nog door de Eerste Kamer worden goedgekeurd.

Asbestdaken

Sanering van alle bestaande asbestdaken wordt nog een hele klus. Op dit moment resteert in Nederland volgens de NOS nog 80 miljoen vierkante meter dak waarin asbest is verwerkt. Asbest kan gevaarlijk zijn voor de gezondheid. Hoe ouder een asbestdak, hoe groter de kans dat asbestvezels vrijkomen. Maar asbest mag niet zomaar verwijderd en afgevoerd worden. Voorbeelden van situaties waarin een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf móet worden ingeschakeld, zijn: 

  • uw asbestdak is al beschadigd;
  • uw asbestdak is groter dan 35m²;
  • u heeft asbesthoudende dakleien op het dak;
  • het asbestdak ligt op een bedrijfspand.

Subsidie

Eerder werd 75 miljoen euro vrijgemaakt voor subsidie  aan particulieren en bedrijven om hun asbestdaken te vervangen. Van dat geld is momenteel nog maar enkele miljoenen over, bij lange na niet genoeg om bestaande daken te saneren. De Kamer pleitte dinsdag voor een fonds voor ondernemingen en individuen die de vervanging niet zelf kunnen betalen. Daarover moet de staatssecretaris nog dit jaar duidelijkheid verschaffen.

Waarschuwing

Er wordt voor gewaarschuwd dat het verbod kan leiden tot een groei van illegale asbestverwijderaars, die daken saneren zonder milieu- en veiligheidsvoorschriften in acht te nemen. Nu al zijn er geluiden dat enerzijds prijzen worden opgedreven en anderzijds bedrijven de asbest illegaal dumpen. Dat kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn. We houden u op de hoogte van verdere besluiten door de Eerste Kamer. 

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid