NOA Menu
dinsdag 15 maart 2016

Mogelijk vervalt transitievergoeding na twee jaar ziekte

Minister Asscher heeft aangegeven de Wet Werk en Zekerheid te willen aanpassen: werkgevers die zich hebben ingespannen om een zieke werknemer te re-integreren hoeven na twee jaar ziekte niet ook nog eens een transitievergoeding te betalen.

In de nieuwe Wet werk en zekerheid (WWZ) is afgesproken dat werknemers bij ontslag na twee jaar ziekte ook recht hebben op een transitievergoeding. Asscher heeft onlangs aangegeven dat het onbillijk is als een werkgever iemand een transitievergoeding moet betalen als hij/zij ook al twee jaar loon doorbetaalt bij ziekte. De bewindsman wil daarom in gesprek gaan met de betrokken partijen en is bereid werkgevers te belonen die hun best hebben gedaan bij de re-integratie van werknemers. “Als een werkgever zich aantoonbaar goed heeft ingespannen om iemand toch weer aan het werk te krijgen, zou die de transitievergoeding niet hoeven te betalen”, meldde Asscher aan Nu.nl. “Of in ieder geval een veel lager bedrag.”

Transitievergoeding omzeilen met slapend dienstverband

De loondoorbetalingsplicht van een werkgever houdt na twee jaar ziekte op. Door de nieuwe WWZ kiezen sommige werkgevers er voor om geen ontslag aan te vragen en een slapend dienstverband te houden. Daarmee wordt uitbetaling van de transitievergoeding omzeild. De rechter keurde deze constructie goed, omdat een werkgever niet verplicht is een werkverband te verbreken. 

Onvrede over WWZ

Er is veel meer onvrede over de WWZ. De regels zijn te strikt, waardoor werkgevers huiverig zijn mensen in vaste dienst te nemen. Hierdoor bereikt de Wet Werk en Zekerheid juist het tegenovergestelde van waarvoor deze bedacht was: mensen sneller aan een vaste baan helpen. Ook NOA geeft samen met AFNL telkens aan op welke fronten de wet kan worden aangepast. Deze toezegging van Asscher om te bekijken of de transitievergoeding kan worden geschrapt bij aantoonbare re-integratie inspanningen is een eerste stap in de goede richting.    

Bron: NU.nl 

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid