NOA Menu
woensdag 6 juli 2016

Modelovereenkomst Afbouw nog steeds in behandeling bij Belastingdienst

Meer dan drie maanden geleden hebben cao-partijen in de afbouw overeenstemming bereikt over een modelovereenkomst voor de bedrijfstak afbouw. De overeenkomst is daarna direct ter goedkeuring aangeboden aan de Belastingdienst. Ambtelijke molens draaien helaas langzaam, want tot op heden is er nog geen witte rook uit de schoorsteen van de Belastingdienst gekomen.

Modelovereenkomst Afbouw nog in behandeling

Diverse keren hebben we informeel contact gehad met de Belastingdienst. Dan wordt aangegeven dat vooral drukte de reden is dat er nog geen goedkeuring is gegeven. NOA en vakorganisaties namen met deze uitleg geen genoegen en hebben aangedrongen op overleg. Dat zal op zeer korte termijn gaan plaatsvinden. 

Nog géén verplichting om modelovereenkomst te gebruiken!

Zodra wij meer informatie hebben, of als de Belastingdienst heeft ingestemd met onze modelovereenkomst, zullen wij u daarover direct informeren. De modelovereenkomst voor de afbouw moet twee jaar na goedkeuring door de Belastingdienst door alle bedrijven vallend onder de cao Afbouw worden gehanteerd. Deze verplichting geldt nu dus nog niet! 

Veel onduidelijkheden wet DBA

Bovendien geldt het eerste jaar na afschaffing van de oude VAR-verklaring als overgangsjaar. In dit jaar moeten de vele onduidelijkheden over de nieuwe wet DBA worden weggenomen. NOA probeert in diverse overleggen antwoorden te vinden op alle vraagstukken. Uiteraard informeren we alle leden direct als dit mogelijk is. Als u echter nu alvast meer informatie wenst, kunt u als lid van NOA altijd contact opnemen met ons secretariaat te Veenendaal.  

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid