NOA Menu
woensdag 6 april 2016

Modelovereenkomst Afbouw is er!

Deze week heeft NOA, in samenwerking met sociale partners, een definitieve modelovereenkomst voor de afbouw gemaakt.

Modelovereenkomst Afbouw is er!

Met de invoering van de Wet Deregulering Arbeidsrelaties per 1 mei 2016 verdwijnt de VAR-verklaring. Vanaf dat moment kan de opdrachtgever, die werk uitbesteedt aan ZZP-ers, zich in principe alleen nog maar vrijwaren via het gebruik van zogenaamde modelovereenkomsten die door de Belastingdienst zijn goedgekeurd. De voorkeur gaat daarbij uit naar sectorovereenkomsten, zodat zoveel mogelijk bedrijven hier gebruik van kunnen maken zonder zelf een overeenkomst te hoeven opstellen. 

Vrijwaring mits gedaan wordt wat is beschreven

Met het gebruik van een modelovereenkomst is de opdrachtgever gevrijwaard van naheffing van loonheffing en SV-premies, als men in de praktijk ook daadwerkelijk werkt zoals het op papier is afgesproken. Voor de afbouwsector is er nu een modelovereenkomst gemaakt waar straks alle bedrijven gebruik van kunnen maken. Helaas kunnen wij u de modelovereenkomst nog niet tonen. Dat kan pas nadat de Belastingdienst haar goedkeuring heeft gegeven aan de modelovereenkomst en deze op haar website publiceert. 

Met voorrang toetsing door Belastingdienst

Nog deze week wordt de overeenkomst voorgelegd aan de Belastingdienst en wij hopen dat deze vóór 1 mei 2016 haar goedkeuring zal geven. Zodra dit het geval is, zullen wij u hierover uiteraard informeren en tevens de inhoud van de overeenkomst tonen. Daarbij geven we dan ook concrete uitleg over de wijze waarop u van de modelovereenkomst gebruik kunt maken.  

Infobijeenkomsten

We hebben het voornemen om in de maand mei middels een aantal bijeenkomsten in het land u te informeren over de gevolgen van de nieuwe wetgeving en de wijze waarop u met de modelovereenkomst om kunt gaan. We houden u op de hoogte.

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid