NOA Menu
woensdag 24 februari 2016

Modelcontract voor de Afbouw kan gewoon

Op 10 februari jl. hebben wij u geïnformeerd over de onduidelijkheid rondom de voorbeeldovereenkomsten in het kader van de Wet Deregulering Arbeidsrelaties (DBA). Door deze nieuwe wet wordt de VAR per 1 mei 2016 afgeschaft, omdat er door de regering een mogelijkheid wordt gecreëerd om gebruik te maken van voorbeeldovereenkomsten.

Modelcontract

Op 17 februari 2016 heeft NOA een bijeenkomst bij de Belastingdienst bijgewoond, om voor onze afbouwsector meer duidelijkheid te krijgen. Er was namelijk sprake van dat bij invoering van de wet DBA er geen sectorale modelovereenkomsten konden worden ingestuurd, omdat Wiebes slechts enkele voorbeeldovereenkomsten voldoende achtte. Er is nu afgesproken dat sectorale voorbeeldovereenkomsten nog steeds kunnen en dat deze door de Belastingdienst beoordeeld moeten worden. 

In concept klaar

Zoals u weet is NOA bezig met een dergelijke sectorovereenkomst. Deze is in concept klaar en zal, nadat deze verder intern is afgestemd, zo spoedig mogelijk ter beoordeling aan de Belastingdienst worden aangeboden. Na goedkeuring door de Belastingdienst kan de gehele afbouwsector gebruikmaken van de overeenkomst. Mits men in de praktijk dan ook daadwerkelijk werkt zoals in de modelovereenkomst is afgesproken, verkrijgt men vrijwaring: opdrachtgevers hebben dan, net als bij de VAR, vooraf zekerheid over de arbeidsrelatie. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid