NOA Menu
woensdag 2 september 2015

MKB-Nederland voorzitter Michaël van Straalen bezoekt NOA en AFNL

Op dinsdag 1 september sprak de voorzitter van MKB-Nederland, Michaël van Straalen, in ons Afbouwcentrum te Veenendaal met de voorzitters en directeuren van NOA en AFNL over actuele politieke ontwikkelingen. Er mag dan sprake zijn van een verbeterde economische situatie, dat betekent nog niet dat alle problemen voor de ambachtelijke bedrijven in het midden- en kleinbedrijf van de bouwnijverheid zijn opgelost.

MKB Nederland

Oneerlijke concurrentie, de verslechterde wetgeving op het terrein van het arbeidsrecht en het gegeven dat veel bedrijven geen vet meer op de botten hebben, waren onderwerpen die uitgebreid aan orde kwamen. Ook werd aandacht geschonken aan het vraagstuk ‘toekomst van de gespecialiseerde aannemer’. NOA en AFNL hebben het voornemen om vanaf januari op grootschalige wijze aandacht te besteden aan problemen waar gespecialiseerde aannemers mee geconfronteerd worden. 

Belangenbehartiging MKB

Er werd ook uitgebreid gesproken over de gezamenlijke belangenbehartiging van VNO-NCW en MKB-Nederland. Naar ons oordeel zou het wat fletse profiel van kleinere bedrijven meer aandacht mogen krijgen en dus wat opgepoetst mogen worden. Dit betekende niet dat complimenten achterwege bleven: MKB-Nederland heeft namelijk samen met VNO-NCW op een uitstekende wijze stelling genomen tegen het kabinetsvoornemen om de btw verder te verhogen. Het bezoek van Michaël van Straalen aan AFNL en NOA bewees dat onze kritische, maar constructieve benadering op prijs wordt gesteld. 

Krachtige stem eigen branche belangrijk

MKB-Nederland is een belangrijke organisatie om belangen van ondernemers in politiek Den Haag en Brussel te behartigen. De koepelorganisatie moet de belangen van vele tientallen brancheorganisaties behartigen. Daarom is een eigen benadering van NOA en AFNL, indien mogelijk samen met andere brancheverenigingen, richting politiek Den Haag gewenst en noodzakelijk. Uitdrukkelijk werd aan het eind van het gesprek de afspraak gemaakt dat het overleg met een bepaalde regelmaat zal worden herhaald.

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid