NOA Menu
woensdag 14 oktober 2015

Ministerie SZW tevreden over tussentijdse resultaten Sectorplan Afbouw en Onderhoud

Met het sectorplan ‘Aan het werk in de sectoren Schilderen & Onderhoud en Afbouw’ beogen NOA en Onderhoud NL meer leerlingen te laten instromen in onze bedrijfstakken en ook het vakmanschap - en daarmee de inzetbaarheid - van werknemers te verbeteren. In februari 2014 zette minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn handtekening onder het sectorplan. Sindsdien zijn duizenden deelnemers bereikt met één of meerdere van de maatregelen.

Sectorplan Afbouw en Onderhoud

Door de crisis is er minder werk in onze sectoren. Tegelijkertijd kampen we met vergrijzing en een forse daling van de instroom van jongeren in de opleidingen. Naar verwachting leidt dat over enkele jaren tot een groeiend tekort aan werknemers. 

Knelpunten oplossen

Om de problemen aan te pakken, stelde een breed samenwerkingsverband van sociale partners en aanverwante organisaties in 2014 het sectorplan op. In het plan zijn de knelpunten opgetekend en de zes maatregelen om in 2014 tot en met 2016 deze knelpunten op te lossen. Voor de uitvoering is in totaal 16 miljoen euro beschikbaar. De helft komt van het ministerie en de helft wordt bijgedragen door de sociale partners en de deelnemende organisaties en bedrijven.

De partijen aan zet

In het najaar van 2015 is door de Stuurgroep van het sectorplan een tussentijdse balans opgemaakt. NOA, OnderhoudNL, FNV en CNV Vakmensen zijn fors op weg om de gestelde doelen te bereiken. Er worden door het hele land volop bedrijfsbezoeken uitgevoerd om (extra) leer/werkplaatsen en leerlingen te werven voor de BBL-opleidingen. De leerlingen die een opleiding volgen, krijgen met behulp van financiering vanuit het sectorplan praktijk aanvullende scholing om de leerbedrijven te ontlasten en de leerlingen tijdig de juiste basisvaardigheden aan te leren. Tegelijkertijd hebben honderden werknemers tegen een gereduceerd tarief trainingen kunnen volgen om hun vakmanschap en dus hun inzetbaarheid op de arbeidsmarkt te vergroten. Gedurende de resterende looptijd van het sectorplan tot en met eind juni 2016 is er nog voldoende ruimte voor de deelnemende partijen om de genomen maatregelen door te zetten.

Delegatie ministerie bezoekt vakcentrum

Op 14 september bracht de Stuurgroep samen met vertegenwoordigers van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een bezoek aan het Vakcentrum Schilderen, Stukadoren en Afbouw en Onderhoud in Den Bosch. Op diverse locaties in het land wordt in het schooljaar 2015/2016 de praktijk aanvullende scholing voor schilders- en stukadoorsleerlingen uitgevoerd met als doel extra leerwerkplekken en dus instroom te creëren.  

Opleidingsmogelijkheden

“De financiële middelen vanuit het Sectorplan zijn voor ons van levensbelang”, geeft John Broeders, van zowel STUC Werk en Leren, Schilder^sCOOL als het Vakcentrum Den Bosch aan: “We hebben nog steeds te maken met de naweeën van de crisis, waardoor bedrijven terughoudend zijn om leerlingen aan te nemen. Ook worden leerlingen regelmatig teruggeplaatst. Door de subsidie vanuit het Sectorplan kunnen wij nu meer leerlingen een opleidingsplek bieden dan we anders hadden gekund. Dit is belangrijk, omdat we als sector anticyclisch moeten opleiden voor de toekomst waarin de vraag naar vakmensen weer aantrekt.” 

Ministerie tevreden over organisatie

De delegatie van het Ministerie van SZW kon tijdens het bezoek concluderen dat de voortgang van het Sectorplan voldoet aan de verwachtingen. Zo werd geconstateerd dat de partijen het zowel organisatorisch als administratief goed op orde hebben. De verwachting is dan ook dat de uitvoerende partijen de maatregelen op dezelfde wijze zullen doorzetten voor de resterende looptijd van het project. De sectoren hopen dan ook dat door de genomen maatregelen en de aanvullende financiering vanuit het ministerie de arbeidsmarktknelpunten overbrugt zullen worden totdat de arbeidsmarkt weer echt aantrekt en de vraag naar vakmensen toeneemt.

Opleiden

Is uw bedrijf geïnteresseerd in het aannemen van een leerling? Neem dan contact op met het regionale samenwerkingsverband bij u in de buurt via STUC Werk en Leren.  

Trainingsaanbod

Tot en met 30 juni 2016 kunnen werkgevers en werknemers in de sectoren Schilderen en Onderhoud en Afbouw zich inschrijven voor trainingen van NOA, De Vakopleiding, Savantis en ’t WEB. Het Sectorplan voorziet in een vergoeding van 50% van de trainingskosten. 

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid