NOA Menu
donderdag 21 april 2016

Minister SZW doet z’n best arbeidsmarktknelpunten op te lossen, nu SER en StAr nog!

Aannemersfederatie Nederland en NOA zijn verheugd dat het kabinet de knelpunten op de arbeidsmarkt wil oplossen en wat maatregelen neemt om nijpende punten nog voor de verkiezingen op te lossen. In dit verband achten zij het rechtvaardig dat kleinere werkgevers geen loonsanctie meer krijgen als zij het advies van de bedrijfsarts opvolgen, waarin wordt aangegeven dat van re-integratie in het tweede spoor geen toegevoegde waarde valt te verwachten.

Aannemersfederatie Nederland en NOA zien dat minister Asscher zijn uiterste best doet met sociale partners tot oplossingen voor met name het mkb en sectoren te komen. Echter, AFNL en NOA hadden meer concrete voorstellen vanuit de Stichting van de Arbeid verwacht terzake de knelpunten in de WWZ.

AFNL en NOA zien dat het UWV de transitievergoeding bij ontslag na twee jaar ziekte overneemt via AWf-financiering. Hierdoor krijgen mkb-ondernemers in bouw, afbouw en infra niet meer de individuele transitievergoeding na twee jaar ziekte voor de kiezen. Dit wordt dan via een collectieve werkgeverspremie gefinancierd. Dit lost een klein deel van de WWZ-problematiek op, maar helaas wordt een groot aantal andere zaken doorgeschoven naar nieuwe overlegtafels in de Stichting van de Arbeid.

De aanpassing van de Wet Werk en Zekerheid voor seizoensarbeid – waarbij de tussenpoos tussen het werk wordt teruggebracht van zes naar drie maanden - is op zich een goede zaak. AFNL en NOA hopen wel dat hierin ook de sectoren mkb-bouw, -afbouw en -infra worden meegenomen, daar ook hier - en met name in de infra - vanwege klimatologische en natuurlijke omstandigheden in een deel van het jaar niet gewerkt kan worden. In dit verband bevreemdt het AFNL en NOA dat de ‘verkenner seizoensgebonden arbeid’ niet met het mkb in de sector (af)bouw en infra heeft gesproken. 

Het vervallen van de loonsanctie, als re-integratie via het tweede spoor volgens advies van de bedrijfsarts geen zin meer heeft, achten AFNL en NOA een oplossing van een eerste knelpunt in de  loondoorbetaling bij ziekte. AFNL en NOA rekenen er op dat de partners in de Sociaal-Economische Raad de minister op korte termijn van adequaat advies voorzien om de gehele loondoorbetalingsproblematiek bij ziekte voor het mkb op te lossen. Een zaak die al te lang een angel is in het arbeidsmarktbeleid en het aannemen van vaste werknemers belemmert.

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid