NOA Menu
donderdag 22 mei 2014

Miljoenenreductie op arbeidsgerichte maatregelen mkb mogelijk zonder overheidskosten

Mkb-ondernemers in het mkb in bouw, afbouw en infra kan tientallen miljoenen euro’s bespaard blijven als de politiek bereid is een aantal maatregelen rond arbeid en sociale zekerheid bij te stellen. Het gaat om de transitievergoeding in het ontslagrecht, de loondoorbetaling in het tweede ziektejaar en de SFB (structureel functioneel beperkt)-status. Per bedrijf gaat het om tienduizenden euro’s. Euro’s die hard nodig zijn om de lasten te verlichten, die snel zonder al te veel ingrijpende veranderingen kunnen worden gerealiseerd en de overheid geen of nauwelijks geld kosten. Dit blijkt uit de doorrekeningen van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) in opdracht van Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra (AFNL) en Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven (NOA), die vanmiddag tijdens de ledenvergadering van de AFNL in Baarn worden gepresenteerd.

EIB Rapport

De transitievergoeding in het ontslagrecht komt in de bouw en afbouw niet voor en is een geheel nieuwe maartregel die mkb-bedrijven veel geld gaat kosten. De transitiemaatregel treft eens te meer de zeer conjunctuurgevoelige sector, die nog lang niet uit de crisis is. Vrijstelling van deze vergoeding of eventueel het maximeren van de vergoeding kan voor mkb-bouw, afbouw- en infra-bedrijven de helft aan extra kosten besparen. Het EIB heeft berekend dat als bijv. in 2012 een transitievergoeding zou gelden voor de 60.000 ww-instromers in dat jaar, dit de bedrijven €280 miljoen zou kosten. Kosten die zij tot op heden nooit hebben gehad, aldus NOA-voorzitter Jan van de Kant. In de AFNL/NOA-voorstellen zou dit bij vrijstelling dus €280 miljoen en bij maximering tussen de €110 en €140 miljoen besparen. Bovendien zal de transitievergoeding mkb-ondernemers ervan weerhouden medewerkers langer dan twee jaar in dienst te nemen, aldus de NOA-voorzitter. Richting VVD-Tweede Kamerlid Van der Linde, die de eerste doorrekeningen krijgt uitgereikt, wordt de verwachting uitgesproken dat zijn partij het mkb zal steunen in de voor mkb-bouw en -afbouw broodnodige veranderingen van deze maatregel.

De SFB-status, die werknemers voorzieningen biedt bij re-integratie, wordt nu pas afgegeven na 88 weken bij het aanvragen van een WIA-uitkering. Vervroegen van het afgeven van deze status kan de werknemer sneller werk opleveren, ontlast de ‘oude’ werkgever van loondoorbetaling en zorgt voor een productieve inzet van de resterende arbeidscapaciteit van de werknemer. Als 20% van deze werknemers een jaar eerder door vervroegde status ander werk vindt, bespaart dat de gehele bouwsector 11 miljoen euro per jaar en het mkb ruim 6 miljoen. 

Soortgelijke effecten worden bereikt bij het niet meer doorbetalen van het loon in het 2e ziektejaar, aldus AFNL-voorzitter Henk Klein Poelhuis. Dit levert het mkb in bouw, infra en afbouw een besparing op van zo’n 25 miljoen. Per werknemer betekent dit een besparing van 12.500 euro. Onlangs bepleitte het CDA reeds de loondoorbetaling voor kleine en middelgrote bedrijven in het tweede ziektejaar te stoppen.

De AFNL-voorzitter betoogt het zat te zijn te zien hoe in Nederland voor grote multinationals belastingvoordelen en individuele fiscale afspraken worden gemaakt, ten koste van het mkb met de nadruk op de factor arbeid. Omringende landen als Duitsland erkennen dat groot en kleinbedrijf totaal verschillende entiteiten zijn, die om een deels totaal andere benadering vragen. Benaderingen die recht doen aan de sterke punten en geen afbreuk. Dit voorbeeld zou Nederland moeten volgen.

AFNL en NOA hebben als mkb-bouw en –afbouwpartijen het voortouw genomen in de discussie over het verminderen van lasten voor het mkb. De EIB-doorrekening is de eerste berekening die in het mkb is uitgevoerd. AFNL en NOA hebben in gesprekken met diverse politieke partijen de bereidheid ervaren serieus met deze thema/s aan de slag te gaan. Het is nu zaak door te tikken als het de politiek ernst is het mkb echt te willen ontzien in het kader van doorstroming op de arbeidsmarkt, het gemakkelijker mensen aantrekken en het reduceren van nodeloze kosten voor ondernemers, aldus AFNL en NOA. Bovenstaande maatregelen zijn voor ondernemers onbegrijpelijk en kostenverhogend.

Download de EIB-doorrekeningen.

Bekijk het volledige artikel in Afbouwzaken 8.

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid