NOA Menu
donderdag 1 februari 2018

Michaël van Straalen afgetreden als voorzitter MKB- Nederland

Tijdens de bestuursvergadering van MKB-Nederland heeft voorzitter Michaël van Straalen met onmiddellijke ingang zijn voorzitterschap van MKB-Nederland neergelegd. In de officiële persverklaring die is uitgegeven wordt aangegeven dat Van Straalen van oordeel is dat hij in de samenwerking met VNO-NCW te weinig ruimte ervaart om het profiel van de bedrijven in het midden- en kleinbedrijf meer accent te geven.

Michael van Straalen

AFNL en NOA zijn geschrokken van het plotselinge aftreden van Van Straalen. In de afgelopen periode was er regelmatig contact met Van Straalen waarin wij hem en MKB-Nederland hebben gewezen op de belangen van ondernemers in de afbouw. Ook waren wij van oordeel dat MKB-Nederland te weinig “gezicht” toonde in de samenwerking met VNO-NCW. Michaël van Straalen gaf ook in deze afstemmingsoverleggen aan dat hij zich voor een groot deel in onze standpunten kon vinden. NOA wil Michaël van Straalen dan ook zeer hartelijk bedanken voor zijn grote inzet om belangen van ondernemers in het midden- en kleinbedrijf te behartigen.

Voorlopig worden de taken van Michaël van Straalen waar genomen door twee vice-voorzitters en de directeur. Het voornemen bestaat om binnen twee maanden een nieuwe voorzitter te presenteren. In de pers laat directeur Leendert Jan Visser weten dat MKB-Nederland zich veel sterker gaat profileren. AFNL-NOA hoopt dat het niet bij woorden blijft en dat MKB-Nederland binnen de samenwerking met VNO-NCW in de nabije toekomst alle benodigde ruimte neemt om de belangen van MKB-ondernemers in de bouwnijverheid te kunnen behartigen. 

Michaël van Straalen heeft kennelijk ervaren dat de samenwerking met VNO-NCW hem daartoe niet altijd de ruime gaf. Het lijkt ons zeer wenselijk dat deze situatie gaat veranderen. AFNL-NOA is in het bestuur van MKB-Nederland vertegenwoordigd in de persoon van Sharon Gesthuizen. Wij zullen het beleid in de komende maanden zeer nauwlettend in de gaten houden.

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid