NOA Menu
donderdag 8 november 2018

Loondoorbetaling bij ziekte móet ingekort!

AFNL-NOA voorzitter Sharon Gesthuizen bood op 6 november de Tweede Kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid een petitie aan om daadwerkelijk iets te doen aan het verkorten van de loondoorbetalingsplicht van mkb-ondernemers voor tenminste het tweede ziektejaar. Op dit vlak moeten de grote financiële risico’s voor mkb-ondernemers echt weg worden genomen.

Verkort Loondoorbetaling TK 

Onderhandelingen over dit dossier lopen al jaren en ook in het Regeerakkoord is inmiddels ruim een jaar geleden aangegeven dat hieraan iets moet worden gedaan. Het in dienst nemen van vaste medewerkers is momenteel hard nodig en dan moeten deze risico’s geen belemmering vormen. Werkgevers moeten conform huidige wetgeving het loon van zieke werknemers maximaal 156 weken doorbetalen. Onevenredig veel vergeleken met andere EU-landen

Wat vragen wij de overheid 

NOA en AFNL pleiten voor het verkorten van de loondoorbetalingsverplichting bij arbeidsongeschiktheid en onderschrijven het voorstel van het CDA. Ook zijn we geen voorstander van het SER-standpunt om diverse wetgeving m.b.t. arbeidsongeschiktheid (o.a. WIA, Bezava, Poortwachter) te betrekken bij het advies aan Minister Asscher. Het SER-advies zal daardoor complex worden en aanzienlijk veel tijd vergen, mede omdat de SER voornemens is om een onderzoek te laten verrichten naar de loondoorbetaling bij ziekte in andere EU-lidstaten. Wij vragen de overheid de loondoorbetalingsplicht bij ziekte als eerste te behandelen en aanverwante wetgeving separaat aan te passen. Los van de besluitvorming inzake de loondoorbetaling bij ziekte verzoeken wij de overheid de wetgeving zodanig te wijzigen dat de SFB-status kan worden vastgesteld op het moment dat een arboarts het medisch gezien niet meer verantwoord vindt dat een werknemer zijn eigen werkzaamheden nog kan verrichten. Dit zijn de zogenaamde 35-minners. Doel hiervan is de no-riskpolis en premiekorting eerder beschikbaar te krijgen zodat een succesvolle re-integratie al vroeg in het eerste ziektejaar tot stand kan komen.

Lees hier de petitie en de achterliggende notitie Loondoorbetaling-bij-ziekte.

Bij de aanbieding van de petities aan Tweede Kamercommissie SZW waren aanwezig: (v.l.n.r. op de foto) PvdA – Van Dijk, D66 – Van Weijenberg, 50Plus – Van Brenk, Ondernemer Snellen, CDA – Heerma, voorzitter cie-SZW – Rog, AFNL-NOA-voorzitter Gesthuizen, ondernemer Singerling, GL – Smeulders, VVD – Wiersma.

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid