NOA Menu
donderdag 21 juni 2018

Langer vrij op kosten van de werkgever

Vaders (of andere partners) krijgen vanaf januari 2019 een week betaald verlof na de komst van een baby. Het doel is om ouders met kinderen te ondersteunen in de verdeling van arbeid en zorg. Dat regelt de Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG) die minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Extra Geboorteverlof

Op dit moment krijgen partners na de geboorte twee dagen verlof. De week geboorteverlof mogen ze in de eerste vier weken na de bevalling opnemen. Koolmees is trots dat het kabinet deze stap zet om ouders met kinderen te ondersteunen in de verdeling van arbeid en zorg. “Zeker de eerste dagen met je kind zijn heel bijzonder. Fijn om dan meer tijd te krijgen, zodat je kunt wennen aan het leven met een baby erbij. Dat is een betere start voor iedereen: niet alleen voor de partner van de moeder, maar ook voor de moeder en het kind.”

1 juli 2020 

Bovenop de drie extra verlofdagen krijgen vaders per 1 juli 2020 het recht om maximaal 5 weken onbetaald geboorteverlof op te nemen met recht op een uitkering van maximaal 70% van het loon. Hoewel het wetsvoorstel sympathiek is, wijst NOA het af vanwege de praktische gevolgen én het eenzijdig neerleggen van de rekening bij werkgevers.

Verlofstelsel 

Het wetsvoorstel gaat bovendien voorbij aan een duidelijk advies van de SER dat het kabinet adviseert om alle verlofregelingen rondom geboorte te bundelen in een geboorteverlofregeling. Ook stelt de SER voor om de kosten hiervan te dekken uit algemene middelen en de rekening niet alleen bij werkgevers neer te leggen. De verplichting tot loondoorbetaling en de kosten voor vervanging tijdens het 5 weken geboorteverlof komen allemaal voor rekening van de werkgever. Zelfs de uitkering van 70% wordt betaald uit premies die door werkgevers worden gefinancierd.

NOA is voorstander van een ander en eenvoudiger verlofstelsel rondom de geboorte en steunt het in de SER ontwikkelde en breed gedragen voorstel. NOA blijft de behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer kritisch volgen en de politiek aanspreken op de consequenties voor werkgevers.

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid