NOA Menu
woensdag 5 juli 2017

Kwaliteitsborging voor het bouwen uitgesteld

Op 4 juli debatteerde de Eerste Kamer over het wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen. Minister Plasterk moet de wet onder druk van CDA aanpassen en opnieuw voorleggen aan de Tweede Kamer. Invoering van de wet loopt hiermee tenminste fikse vertraging op.

Kwaliteitsborging Uitgesteld

Fotograaf: Thomas van Belzen, Cobouw

Met de nieuwe Wet kwaliteitsborging voor het bouwen wilde het kabinet bewerkstelligen dat iedere consument als opdrachtgever in de bouw een sterkere positie krijgt. De vergunninghouder wordt met de wet verplicht zijn bouwplan door een private kwaliteitsborger te laten toetsen aan het Bouwbesluit. Bij de oplevering van het bouwwerk moet de aannemer dan kunnen aantonen dat aan de regelgeving is voldaan. 

Wetsvoorstel geeft praktische problemen

Minister Plasterk kreeg het gisteren in debat met de Eerste Kamer over het wetsvoorstel zwaar te verduren. Er werden diverse bezwaren geuit rondom de uitvoerbaarheid van het wetsvoorstel. Ook de grote gemeenten hadden een brandbrief aan de Eerste Kamer gestuurd, omdat zij meenden dat invoering van de wet op praktische problemen stuit. Ambtenaren van de gemeenten Den Haag, Amsterdam, Rotterdam en Utrecht hadden de handen ineen geslagen om aan te geven dat zij vrezen in de toekomst onvoldoende informatie te hebben om op te kunnen treden bij dreigende instortingen of andere bouwmankementen.

Nader overleg en aanpassing noodzakelijk

Gezien de brede bezwaren, gaf de minister aan dat hij in het kabinet zal bespreken of het mogelijk is om het wetsvoorstel aan te houden of te wijzigen. Hij beloofde de wet niet overhaast in te voeren en wil eerst samen met gemeenten gaan bekijken hoe zij in de toekomst toch naar behoren hun handhavingstaak kunnen uitvoeren. Het CDA vond dit niet voldoende en wil ook andere aanpassingen in het wetsvoorstel doorgevoerd zien. Nu kunnen te makkelijk allerlei aansprakelijkheidsrisico’s op het bordje van bouwbedrijven worden gelegd. 

Wet voorlopig uitgesteld

De minister zal de Eerste Kamer uiterlijk vrijdag 7 juli per brief informeren. In elk geval betekent het dat de wet wordt aangepast, of aangevuld. Dit betekent ook dat de wet opnieuw door de (nieuwe) Tweede Kamer moet worden behandeld en aangenomen. Op zijn vroegst zal de aangepaste wetgeving pas in 2019 van kracht kunnen worden. We houden u op de hoogte van ontwikkelingen. 

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid