NOA Menu
donderdag 5 oktober 2017

Komt er eindelijk een regeerakkoord?

Naar zeggen is er na ruim 200 dagen formeren eindelijk een regeerakkoord van Rutte III. Tenminste, de beoogde coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie heeft aangegeven overeenstemming te hebben bereikt, waardoor het regeerakkoord zo goed als af is. Naar verwachting worden de plannen volgende week gepresenteerd.

Regeerakkoord?

De door partijen gemaakte afspraken moeten nu nog worden omgezet in 'leesbare teksten'. Allereerst moeten de fracties van de vier partijen zich dan uitspreken over het akkoord en daarna kan een persconferentie worden gegeven. De partijleiders Rutte (VVD), Buma (CDA), Pechtold (D66) en Segers (ChristenUnie) zullen hun ambities ook in de Tweede Kamer moeten toelichten.

Nieuw record

Dan volgt nog een Kamerdebat en moet Rutte als formateur nog de ministersploeg samenstellen. De formatie van Rutte III vergt nu al meer dan 200 dagen, waarmee hij het record van langste formatie ooit ruimschoots breekt. 

Loondoorbetaling bij ziekte

Er lijkt ook overeenstemming over het beleid dat betrekking heeft op de arbeidsmarkt. Het nieuwe kabinet wil kleine werkgevers stimuleren om sneller mensen in vaste dienst te nemen. Kleinere bedrijven hoeven zieke werknemers straks minder lang loon door te betalen. Het nieuwe kabinet wil de doorbetaling bij ziekte voor kleinere bedrijven beperken tot één jaar. Het tweede jaar moet samen betaald. Als grens wordt voorlopig het aantal van twintig werknemers genoemd. Bedrijven met meer werknemers blijven verplicht om twee jaar het loon zelf door te betalen. Het is niet waar we in onze lobby op hebben ingezet, maar het ziet er naar uit dat een flinke stap in de goede richting wordt gemaakt. NOA is benieuwd of ook de andere zo belangrijke maatregelen (eerder pensioen voor zware beroepen en herziening ontslagwet) worden opgepakt.

Lage btw

Volgens berichtgeving in de Volkskrant zal Rutte III ook inzetten op een verschuiving in het belastingstelsel: hogere belastingen voor gebruik en consumptie, lagere belastingen op arbeid. Naar zeggen wordt het stelsel ‘op termijn’ ingericht met twee belastingschijven, waarbij de hoogste belastingschijf omlaag gaat en onder meer het lage btw-tarief moet stijgen. Uiteraard houden we de nieuwsvoorziening hieromtrent nauwlettend in de gaten, want dit kan voor stukadoorswerk een verhoging betekenen van 6 naar 8% btw (dit is in de wandelgangen al geroepen).

Bron: de Volkskrant

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid